Innkallinger og tidligere styre- og representantskapsdokumenter ligger under "Dokumenter" til høyre.

Møteplan IVAR IKS 2024:

Representantskapsmøte (konstituerende) fredag 2. februar kl. 09.00
Styremøte fredag 26. januar kl. 09.00

Styremøte fredag 15. mars kl. 09.00
Styremøte tirsdag 2. april kl. 16.00
Representantsskapsmøte fredag 24. mai kl. 09.00
Representantskapsmøte fredag 6. desember kl. 09.00