Innkallinger og tidligere styre- og representantskapsdokumenter ligger under Dokumenter til høyre.

 

Møteplan IVAR IKS 2022:

Styremøte fredag 21. januar kl. 09.00. 
Styremøte fredag 1. april kl. 09.00. 
Repskapsmøte fredag 22. april kl. 09.00. 
Styremøte fredag 10. juni kl. 09.00. 
Styremøte og strategisamling torsdag 15. og fredag 16. september.
Styremøte fredag 21. oktober kl. 09.00. 
Styremøte fredag 25. november kl. 09.00. 
Repskapsmøte fredag 9. desember kl. 09.00.