Innkallinger og tidligere styre- og representantskapsdokumenter ligger under Dokumenter til høyre.

Møteplan IVAR IKS 2023:

Styremøte fredag 03. februar kl. 09.00
Styremøte fredag 31. mars kl. 09.00
Styremøte fredag 21. april kl. 09.00
Representantskapsmøte 15. juni kl. 08.30
Styremøte onsdag 14. juni kl. 09.00
Styremøte fredag 15. september kl. 09.00
Styremøte og strategisamling torsdag 12. – fredag 13. oktober
Styremøte fredag 24. november kl. 09.00
Representantskapsmøte fredag 8. desember kl. 09.00