Innkallinger og tidligere styre- og representantskapsdokumenter ligger under Dokumenter til høyre.

 

NB! Styremøtet 2. og 3. september er utsatt, og strategisamling og styremøte blir 7. og 8. oktober 2021.

 

Møteplan IVAR IKS 2021:

Styremøte fredag 22. januar kl. 09.00. 
Styremøte fredag 9. april kl. 09.00. 
Repskapsmøte fredag 30. april kl. 09.00. 
Styremøte fredag 4. juni kl. 09.00. 
Styremøte og strategisamling torsdag 7. og fredag 8. oktober.
Styremøte fredag 8. oktober kl. 09.00. 
Styremøte fredag 12. november kl. 09.00. 
Repskapsmøte fredag 26. november kl. 09.00.