Innkallinger og tidligere styre- og representantskapsdokumenter ligger under Dokumenter til høyre.

 

Møteplan IVAR IKS 2022:

Styremøte fredag 21. januar kl. 09.00. 
Styremøte fredag 1. april kl. 09.00. 
Repskapsmøte fredag 22. april kl. 09.00. 
Styremøte mandag 20. juni kl. 09.00. 
Ekstraordinært styremøte fredag 29. juli kl. 10.00.
Styremøte onsdag 5. oktober, kl. 09.00.
Styremøte fredag 28. oktober kl. 09.00. 
Styremøte fredag 25. november kl. 09.00. 
Repskapsmøte fredag 9. desember kl. 09.00.