Ønsker du å lære mer om biogass anbefaler vi at du kontakter Vitengarden som har tilpasset opplegg for flere alderstrinn. Ønsker du å besøke IVAR gjenvinningsstasjon Forus, send forespørsel til driftssjef her.