Sentralrenseanlegget Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik tar imot besøk fra skoleklasser fra 8. trinn og oppover, lag og foreninger. Antall besøkende: 15 personer pr gruppe. Er dere over 20 personer må dere bestille omvisning over flere dager. Omvisningen er ikke egnet for personer som er avhengig av visse hjelpemidler. Besøket varer ca. 1,5 time.

Ledig dato Opptatt dato Valgt dato