IVAR Hovedkontor Mariero

Telefon: 51 90 85 00
Postadresse: Postboks 8134, 4069 Stavanger
Besøksadresse: Breiflåtveien 16/18, 4017 Stavanger

IVAR:

Dagtid:
51 90 85 00
Kveldstid:
975 07 200

IVAR Gjenvinningsstasjon Forus:

Telefon:
52 97 95 00