Mottaket av ombruksgjenstander fortsetter som før, både inne på IVARs gjenvinningsstasjon på Forus og der Bruktbuå har holdt til.

Snart åpner IVAR et 3 200 kvadratmeter stort kjøpesenter der brukt får nytt liv og du kan gjøre gode brukt-kupp. Dagens Bruktbuå på Forus er blitt for liten og stenger derfor dørene 1. juli 2024. Også Byttebuå på Nordmarka gjenvinningsstasjon i Strand stenger fra og med samme dato, for å bli et rent ombruksmottak. 

Veldig mye mer av det vi kaster kan reddes fra å bli avfall og i stedet gå til ombruk, slik at tingene våre kan brukes av andre. Det er god utnyttelse av ressursene.

- Målet er å redde alle brukbare ting som kommer inn på våre gjenvinningsstasjoner. Og det er mye! forteller Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning i IVAR IKS.   

Er du klar til å relske?

Kjøpesenteret R:Elsk i Porsmyrveien 3 på Lura åpner i løpet av sensommeren 2024. Med nærhet til bussveien og eksisterende varehandel på Lura og Forus kan mange kunder finne veien til det nye ombruks- og kjøpesenteret på Forussletta. Der skal hele 3 200 kvadratmeter fylles opp med bruktbutikk, reparasjonstjenester og lærerike opplevelser.

R:Elsk åpner snart dørene her i Porsgården på Lura i Sandnes. Adressen er Porsmyrveien 3.

Hos R:Elsk, kjøpesenteret der brukt får nytt liv, skal det omsettes alle typer varer som møbler, pyntegjenstander og sportsutstyr, til maling, bygningsartikler, hvitevarer og verktøy. Senteret blir drevet av IVAR-ansatte, i tillegg til personer på viktig arbeidslivstrening.  Det nye ombrukssenteret skal også fungere som et senter for sirkulær økonomi, bærekraft og inkluderende arbeidsliv.  

På R:Elsk skal du både kunne gjøre gode brukt-kupp, lære å re-designe og reparere, eller finne morgendagens sirkulære løsninger.

Trangt på Bruktbuå

Siden 2008 har Bruktbuå ved IVARS gjenvinningsstasjon på andre siden av Forus tatt imot og videreomsatt enorme mengder gjenbruksvarer som egentlig skulle kastes i avfallet.  
 
Mengdene med brukbare gjenstander som kastes på Forus er så store at Bruktbuå har blitt for liten. Bruktbutikken på Forus hadde hele 226 000 besøkende i 2023, en økning på 25 % fra året før. På Bruktbuå på Forus ble det i 2023 omsatt hele 870 000 kilo ombruksvarer.

- Mengden mulige ombruksvarer som kommer inn på Forus gjenvinningsstasjon er nå så stor at Bruktbuå dessverre har takket nei til å ta mot varer, særlig gjenstander som tar mye plass. Derfor åpner vi snart nye og mye større R:Elsk ombrukssenter, slik at enda flere bra gjenstander kan gå til ombruk, sier Tord Tjelflaat i IVAR IKS.