Visste du at det beste og tryggeste drikkevannet er det du har hjemme?  IVAR overvåker vannet døgnet rundt for at du skal få rent og godt vann 365 dager i året. 

Vannet du har hjemme er bedre, billigere og mer miljøvennlig enn vann du kjøper i butikken, i tillegg bidrar vi ikke til forsøpling av naturen og til sløsing av energi.

Fra vannkilde til kran tar det bare ett døgn – det kaller vi ferskvare!

Vi leverer drikkevann til tolv kommuner. IVAR eier og drifter fem vannverk for å sikre at det alltid er nok drikkevann til alle.