Drikkevannet til de fleste av kommunene våre hentes fra Romsvatn/Stølsvatn i Bjerkreim kommune og fra Storavatnet i Gjesdal kommune. Andre vannkilder som kan benyttes er Langevatn i Gjesdal kommune, Hagavatn i Hå kommune og Store Stokkavatn i Stavanger kommune.

Hovedvannkilde i Strand kommune er Regnarvatn, og i Hjelmeland kommune er det Valavatn. I tillegg til overnevnte vannkilder eier IVAR grunnvannsanlegg i Dirdal og Oltedal i Gjesdal kommune, og drifter flere mindre grunnvannsanlegg i Strand/Hjelmeland.