Behandlingen av drikkevannet skjer ved at vannet tilsettes ozon og ledes over i et ozonkontaktkammer. Her vil ozonet reagere med fargemolekyler og spalte disse ned i mindre deler. I dette trinnet vil farge, lukt og smak reduseres.

Vannet tilsettes så CO2 for å senke pH og filtreres gjennom et marmorfilter.

Den lave pHen i vannet løser opp marmorsteinen slik at pH økes og vannet blir alkalisert. Marmorfilteret fjerner også partikler i vannet.

Neste trinn i prosessen er filtrering gjennom biofilter. Her blir de spaltede fargemolekylene fra ozontrinnet spist opp av bakterier. Vannet gjennomgår videre et desinfiserende trinn hvor vannet behandles med UV-lys. Dette inaktiverer mikroorganismer.  

Til slutt blir vannet tilsatt en liten mengde klor som en ekstra barriere. 

Slik renses drikkevannet:

 

Informasjon til bedrifter: Orientering om igangsetting av nytt vannbehandlingsanlegg på Langevatn

IVAR har ansvar for vannkildene, vannbehandling og transport av drikkevannet frem til de ulike kommunene, som så frakter vannet videre til innbyggerne. 

Anlegget har kapasitet til å behandle 3 300 liter vann i sekundet, og henter ubehandlet vann fra Romsvatn/Stølsvatn i Bjerkreim og Storavatn i Gjesdal.

Leverer i overkant av 41 millioner kubikkmeter med vann årlig til drikkevann.  

Langevatn vannbehandlingsanleggFoto: Anne Lise Norheim.