Anlegget ligger i Gjesdal kommune og forsyner 12 IVAR-kommuner med drikkevann. Det ble etablert i 1959 og oppgradert i 1999.

IVAR har ansvar for vannkildene, vannbehandling og transport av drikkevannet frem til de ulike kommunene, som så frakter vannet videre til innbyggerne. 

Anlegget har kapasitet til å behandle 2 500 liter vann i sekundet, og henter ubehandlet vann fra Romsvatn/Stølsvatn i Bjerkreim og Storavatn i Gjesdal.

Leverer i overkant av 41 millioner kubikkmeter med vann årlig til drikkevann.  

Vannet behandles ved at det tilsettes CO2 for å senke pH i vannet, som deretter filtreres gjennom et marmorfilter. Den lave pHen i vannet løser opp marmorsteinen slik at pH økes og vannet blir alkalisert. Marmorfilteret fjerner også partikler i vannet. Neste trinn i prosessen er UV-behandling som inaktiverer mikroorganismer. Til slutt blir vannet tilsatt en liten mengde klor som en ekstra barriere. 

LangevatnFoto: Anne Lise Norheim.

Utbygging av vannbehandlingsanlegget

  • Økt kapasitetsbehov pga. økende befolkning.
  • Ønske om å kunne fjerne farge, lukt og smaksstoffer fra vannet.
  • Ønske om sterkere/flere hygeniske barrierer.

Byggestart høsten 2014. Ferdig 2021.