Oltedal

Oltedal vannbehandlingsanlegg i Gjesdal sikrer drikkevann til Oltedal tettsted, med rundt 800 innbyggere.

Vannbehandlingsanlegget ble etablert i 1972 og består av to grunnvannsbrønner med en kapasitet på ca. 35 liter vann i sekundet. Totalt leveres ca. 82 000 kubikkmeter vann årlig til drikkevann. Vannet behandles med tilsetning av lut for pH-justering og UV-behandling for å inaktivere mikroorganismer. 

Dirdal

Dirdal vannbehandlingsanlegg ligger i Gjesdal kommune og forsyner områdene Gilja og Dirdal med drikkevann.

Anlegget består av to grunnvannsbrønner med kapasitet på ca. 20 liter pr sekund og forsyner ca. 500 innbyggere. Totalt leveres ca. 26 000 kubikkmeter vann årlig til drikkevann. Vannet behandles ved tilsetting av vannglass for pH-justering og UV-behandling for å inaktivere mikroorganismer.

Stokka

Stokka vannbehandlingsanlegg ved Store Stokkavatn i Stavanger er ett av våre reserveanlegg. Anlegget er en del av krisevannforsyningen til Stavanger-regionen og står klar til å settes i gang ved behov.

Anlegget kan produsere ca. 900 liter drikkevann pr sekund. Vannbehandlingen består av UV-behandling og klorering.

Hagavatn

Hagavatn vannbehandlingsanlegg ligger i Matningsdal i Hå kommune og er ett av våre reserveanlegg.

Anlegget kan produsere ca. 1000 liter vann pr sekund. Vannbehandlingen består av pH-justering med lut og klorering.