Krokarheia vannbehandlingsanlegg ble etablert i 2003 og ligger på Leite ovenfor Jørpeland boligområde. IVAR IKS overtok dette anlegget i 2011.

Anlegget er et fullrenseanlegg hvor det tilsettes små mengder jern, som medfører at humusstoffer og mikroorganismer felles ut på et filter. Dette filteret inneholder også marmor, som reduserer råvannets korrosivitet. Det klare vannet tilsettes til slutt klor som desinfeksjon før det blir ført ut i vannledningen.

Vannbehandlingsanlegget har i dag en kapasitet på 125 liter vann per sekundet. Råvannskilden er Regnarvatnet, hvor det blir tatt ut 1,4 millioner kubikkmeter vann årlig til drikkevann.

Krokarheia forsyner 10500 innbyggere på Jørpeland, Tau og videre til Fiskå i en helt ny sjøledning som ble etablert fra Tau til Fiskå i 2018.