Anlegget ble etablert i 1998, og ble overtatt av IVAR IKS i 2015.

Det er et membranfilteranlegg, hvor vannet renses gjennom grov- og finfilter, før det går videre til membranfilteranlegget. Til slutt desinfiseres vannet med UV-bestråling før det sendes ut til innbyggerne. 

Kapasiteten til vannverket er på 50 liter vann per sekund. Råvannskilden er Valavatnet hvor det årlig blir tatt ut 460.000 kubikkmeter vann til drikkevann.

Hauskje vannbehandlingsanlegg forsyner 1200 innbyggere på Randøy, Børøy og Hjelmeland sentrum.