Vann som ikke er renset inneholder organisk materiale og mirkoorganismer. Vi bruker ulike rensemetoder for å gjøre drikkevannet trygt å drikke. Vannet blir også behandlet for å unngå rust på rørene som frakter vannet hjem til deg. 

 

Du kan lese mer om de ulike rensemetodene våre under Våre anlegg.

LangevatnFoto: Anne Lise Norheim.