Vann som ikke er renset inneholder organisk materiale og mirkoorganismer. Vi bruker ulike rensemetoder for å gjøre drikkevannet trygt å drikke. Vannet blir også behandlet for å unngå rust på rørene som frakter vannet hjem til deg. 

Metodene som benyttes er UV- og klorbehandling som fjerner mikroorganismer, felling med jernklorid og membranfiltrering som fjerner partikler og organisk materiale samt marmorfiltrering som både fjerner partikler og øker pH i vannet.  

Du kan lese mer om de ulike rensemetodene våre under Våre anlegg. 

LangevatnFoto: Anne Lise Norheim.