Visste du at IVAR ikke bare renser avløpet/kloakken og sørger for rene strender og hav, men at vi i tillegg lager miljøvennlig biogass og næringsrik gjødsel?

Dette er godt nytt for miljøet og innbyggerne, som alle er med på å bidra til det grønne skiftet.

IVAR renser avløpsvann fra over 300 000 innbyggere i regionen.