Avløpsvannet transporteres gjennom et 35 km langt hovedtransportsystem fra Gjesdal i sør via Sandnes og Stavanger til renseanlegget i Randaberg. Transportsystemet består av selvfallsledninger og pumpestasjoner med tilhørende pumpeledninger og tunneler.

Følgende pumpestasjoner pumper avløpsvannet til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren: 

IVAR avløpspumpestasjon Grannes

IVAR avløpspumpestasjon Grannes inngår i hovedtransportsystemet for kloakk fra Ålgård gjennom Sandnes og Stavanger til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik. Stasjonen ligger på Grannes i Sola kommune og ble satt i drift i 1987.

Pumpestasjonen tar imot avløpsvann fra IVAR avløpspumpestasjon Forus og fra søndre deler av Stavanger. Avløpsvannet blir pumpet inn på en 250 m lang ledning med diameter 700 mm av typen. Løftehøyden er 21 m opp i Byhaugtunnelen som fører vannet ca 15 km fra Grannes via Bjergsted til SNJ.

I avløpspumpestasjonen er det montert fire senkbare pumper i to pumpesumper. Alle pumpene kan være i drift samtidig dersom tilrenningen er stor. Den samlede pumpekapasiteten er 1600 liter i sekundet. IVAR overvåker stasjonen kontinuerlig ved hjelp av driftskontrollanlegget.

Grannes pumpestasjon

 

IVAR avløpspumpestasjon Forus

IVAR avløpspumpestasjon Forus inngår i hovedtransportsystemet for kloakk fra Ålgård gjennom Sandnes og Stavanger til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik. Stasjonen ligger på Forus i Stavanger kommune og ble satt i drift i 1985.

Pumpestasjonen tar imot avløpsvann fra IVAR avløpspumpestasjon Lura og fra Forus- Gausel- og Hinna-området i Stavanger. Avløpsvannet blir pumpet inn på en 1,5 km lang ledning og renner videre til IVAR avløpspumpestasjon Grannes. Løftehøyden er 24m.

Det er montert fire senkbare pumper i to pumpesumper. Alle pumpene kan være i drift samtidig dersom tilrenningen er stor, og samlet kapasitet på pumpene er 1400 liter i sekundet. IVAR overvåker stasjonen kontinuerlig ved hjelp av driftskontrollanlegget.

IVAR avløpspumpestasjon Lura

IVAR avløpspumpestasjon Lura inngår i hovedtransportsystemet for kloakk fra Ålgård gjennom Sandnes og Stavanger til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik. Stasjonen ligger i Luravika i Sandnes kommune og ble satt i drift i 1988.

Pumpestasjonen tar imot avløpsvann fra IVAR pumpestasjon Vågen og fra Sandnes kommune, i tillegg til avløpsvann fra østsiden av Gandsfjorden gjennom en pumpestasjon i Aspervika. Vannet pumpes videre mot IVAR avløpspumpestasjon Forus via en 1400 m lang ledning med diameter 700mm. Løftehøyden er 27m.

Det er montert fire tørroppstilte pumper. Tre av pumpene kan være i drift samtidig dersom tilrenningen er stor, og samlet kapasitet med tre pumper i drift er 750 liter i sekundet. IVAR overvåker stasjonen kontinuerlig ved hjelp av driftskontrollanlegget.

IVAR avløpspumpestasjon Vågen

IVAR avløpspumpestasjon Vågen inngår i hovedtransportsystemet for kloakk fra Ålgård gjennom Sandnes og Stavanger til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik. Stasjonen ligger innerst i Vågen i Sandnes kommune og ble satt i drift i 1985.

Pumpestasjonen tar imot avløpsvann fra Gjesdal kommune og sørlige og sentrale deler av Sandnes kommune. Vannet pumpes videre mot IVAR avløpspumpestasjon Lura. Avløpsvannet blir pumpet inn på en 2050 m lang ledning med diameter 700 mm. Løftehøyden er 9 m.

Det er montert fire tørroppstilte pumper. Tre av pumpene kan være i drift samtidig dersom tilrenningen er stor, og samlet kapasitet med tre pumper i drift er 420 liter i sekundet. IVAR overvåker stasjonen kontinuerlig ved hjelp av driftskontrollanlegget.

IVAR avløpspumpestasjon Lønes

Avløpsvannet fra Sola kommune (ikke Tanangerområdet) blir samlet til IVAR pumpestasjon Lønes som ligger ved Hafrsfjord i Sola kommune. Stasjonen ble satt i drift i 1982.

Avløpsvannet blir pumpet opp til Byhaugtunnelen i en 650 m lang støpejernsledning med diameter 450 mm. Løftehøyden er 27 m. Tunnelen leder avløpsvannet med selvfall 15 km via Bjergsted til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren i Mekjarvik.

Det er montert tre tørroppstilte pumper. Alle tre pumpene kan være i drift samtidig dersom tilrenningen er stor, og de har en samlet kapasitet på 305 liter i sekundet. IVAR overvåker stasjonen kontinuerlig ved hjelp av driftskontrollanlegget.

IVAR avløpspumpestasjon Tananger

IVAR avløpspumpestasjon Tananger  inngår i hovedtransportsystemet for kloakk fra Tananger til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik. Stasjonen ligger på NorSea basen i Tananger i Sola kommune. Den ble satt i drift i 2004 etter at kloakkrenseanlegget på samme sted ble lagt ned.

Kloakken fra Tananger sentrum, Risavika og området mot Myklebust blir samlet til IVAR avløpspumpestasjon Tananger, og den pumper vannet videre til IVAR avløpspumpestasjon Stokkavik på veien mot SNJ. Avløpsvannet blir pumpet inn på en 2110 m lang ledning med diameter 350 mm. Løftehøyden er 27 m.

Det er montert to tørroppstilte pumper. Begge pumpene kan være i drift samtidig dersom tilrenningen er stor, og samlet kapasitet er 154 liter i sekundet.
IVAR overvåker stasjonen kontinuerlig ved hjelp av driftskontrollanlegget.

Tananger pumpestasjon

IVAR avløpspumpestasjon Stokkavik

IVAR avløpspumpestasjon Stokkavik inngår i hovedtransportsystemet for kloakk fra Tananger til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik. Stasjonen ligger ved Hafrsfjord i Sola kommune. Den ble satt i drift i 2004.

Avløpsvannet fra IVAR avløpspumpestasjon Tananger og omkringliggende bebyggelse blir samlet til IVAR avløpspumpestasjon Stokkavik, og den pumper vannet videre i ledning på bunnen av sjøen til IVAR avløpspumpestasjon Kjøbenhavnbukta  på veien mot SNJ. Avløpsvannet blir pumpet inn på en 900 m lang ledning som ligger på bunnen under Hafrsfjord. Dypeste punkt er 22 meter under havet og løftehøyden er to meter.

Det er montert tre tørroppstilte pumper. Normalt vil en pumpe være i drift, men dersom tilrenningen er stor vil to pumper samtidig gi en kapasitet på 320 liter i sekundet. IVAR overvåker stasjonen kontinuerlig ved hjelp av driftskontrollanlegget.

Stokkavik pumpestasjon

 

IVAR pumpestasjon Kjøbenhavnbukta

Kjøbenhavnbukta avløpspumpestasjon inngår i hovedtransportsystemet for kloakk fra Tananger til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik. Stasjonen ligger i Kvernevik Ring i Stavanger kommune. Den ble satt i drift i 2003.

Avløpsvannet fra Stokkavik avløpspumpestasjon og Sunde og Kvernevik i Stavanger kommune blir samlet til Kjøbenhavnbukta avløpspumpestasjon. Avløpsvannet blir pumpet inn på en ledning med diameter 500 mm til et høybrekk i Kvernevik Ring før vannet renner videre til Kvernevik avløpspumpestasjon. Løftehøyden er 7,5 m.

Det er montert tre tørroppstilte pumper. Ei av pumpene er tilstrekkelig ved normal drift, men ved stor tilrenning vil to pumper ha en samlet kapasitet på 420 liter i sekundet.

I stasjonen er det også installert en overløpspumpesump som mottar en kombinasjon av spillvann og overvann under intense og langvarige nedbørsperioder. Dette vannet blir pumpet ut på 20 meters dyp i ytre Hafrsfjord. I denne pumpestasjonen er det installert to pumper. Bare en av pumpene går om gangen og har en kapasitet på 380 liter i sekundet.

IVAR overvåker stasjonen kontinuerlig ved hjelp av driftskontrollanlegget.

Kjøbenhavnbukta pumpestasjon

 

IVAR pumpestasjon Kvitodden

IVAR avløpspumpestasjon Kvitodden ligger på vestsiden av Hundvåg i Stavanger kommune. Stasjonen ble satt i drift i 2003 etter at renseanlegget på Hundvåg ble nedlagt.

Avløpsvannet fra Buøy, Hundvåg og de andre byøyene i Stavanger unntatt Vassøy blir samlet til IVAR avløpspumpestasjon Kvitodden. Stasjonen pumper vannet i en ledning som ligger på bunnen av Byfjorden til Tasta. Derfra renner avløpsvannet i tunnelen fra Bjergsted til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren.

Det er montert tre tørroppstilte pumper. Alle pumpene kan være i drift samtidig dersom tilrenningen er stor, og samlet kapasitet med tre pumper i drift er 216 liter i sekunder. IVAR overvåker stasjonen kontinuerlig ved hjelp av driftskontrollanlegget.

Kvitodden pumpestasjon

 

IVAR avløpspumpestasjon Kvernevik

IVAR avløpspumpestasjon Kvernevik inngår i hovedtransportsystemet for kloakk fra Tananger til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik. Stasjonen ligger ved Kvernevikveien i Stavanger kommune. Den ble satt i drift i 2002.

Avløpsvannet fra IVAR avløpspumpestasjon Kjøbenhavnbukta , Kvernevik og Friheim i Stavanger samt fra Endrestø, Viste Hageby og Goa i Randaberg blir samlet til IVAR avløpspumpestasjon Kvernevik . Avløpsvannet blir pumpet inn på en 1895 m lang ledning med diameter 500 mm. Løftehøyden er 33 m. Stasjonen pumper vannet mot tunnelen fra Bjergsted mot IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren.

Det er montert tre tørroppstilte pumper. To av pumpene kan være i drift samtidig dersom tilrenningen er stor, og samlet kapasitet med to pumper i drift er 390 liter i sekunder. IVAR overvåker stasjonen kontinuerlig ved hjelp av driftskontrollanlegget.

Kvernevik pumpestasjon