Avløp og slam er noe de fleste tenker på som ubrukelig avfall. IVAR resirkulere avløpet ved å lage nytt, miljøvennlig gjødsel. 

Gjødselen er et mineralorganisk gjødselprodukt og har fått navnet Minorga®.
 

Fabrikken

Gjødselfabrikken ligger på samme området som IVAR sitt største renseanlegg for avløp, Sentralrenseanlegget Nord-Jæren. Fabrikken har en grunnflate på ca. 600 m2 i 16 meters høyde fordelt over fire etasjer.

Gjødselfabrikken er basert på IVARs over 20 års erfaring med tørking og pelletering av slam. Gjødselfabrikken eies og drives av IVAR IKS, men gjødselen omsettes gjennom aksjeselskapet Minorga Vekst AS, eid med like deler av IVAR IKS og Høst AS. Gjødsel­fabrikken skal produsere gjødselen på oppdrag fra omsetningsselskapet.

Prislappen for fabrikken var 55 millioner kroner, og prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge med 5 millioner kroner.

 

Slik lages gjødslet

Etter tørkeprosessen er tørrstoffinnholdet om lag 85 prosent. Det tørkede slammet brukes enten til produksjon av biopellets eller til gjødselproduksjon i gjødselfabrikken på SNJ. 

Ved biopelletsproduksjon komprimeres det til små pellets i et eget pelleteringsanlegg. Sluttproduktet kalles biopellets og er tørt og støvfritt uten smittestoffer eller vond lukt. Dette brukes som jordforbedrer i landbruket.

Minorga® produseres ved at det tilsettes nitrogen (N), kalium (K) og fosfor (P) til den tørkede gjødselen. Mengden N, K og P som tilsettes kan tilpasses etter kundens behov. Både hygiene og innhold av tungmetaller i gjødselen blir nøye overvåket, og det tas ukentlige prøver av både råstoffene og sluttproduktet.

Den kommersielle gjødselproduksjonen ved SNJ er et samarbeid mellom Minorga Vekst og IVAR, hvor IVAR eier 50 %. 

 

Viktig miljøeffekt

Resultatene av utviklingsarbeidet har vist at Minorga® kan ha flere miljøvennlige konkurransefortrinn sammenlignet med konvensjonelle mineralgjødsler.

Den kanskje viktigste miljøeffekten er at Minorga® balanserer næringsinnholdet rundt slammets innhold av fosfor og kornets behov for dette elementet. 

Vekker internasjonal oppsikt

Den unike gjødselproduksjonen vekker også oppsikt utenfor Norges grenser, og har blitt presentert på Europas mest sentrale konferanse innen slambehandling (European Biosolids Conference).

Gjødselfabrikken på Sentralrenseanlegg Nord Jæren (SNJ) er det første i hele Europa som utnytter slammet til kommersiell gjødselproduksjon.

Produktet har en form, størrelse og sammensetning som kan sammenlignes med mineralgjødsel, og er derfor et alternativ til dette.

Gjødselen er testet i feltforsøk gjennom seks vekstsesonger. Resultatene fra disse forsøkene viser at en balansert Minorga® med 10 % nitrogen, 1,5 % fosfor og 5 % kalium, såkalt Minorga® 10-1-5, tilpasset norsk kornproduksjon, gir samme utbytte og kornkvalitet som konvensjonelle mineralgjødsler.