IVAR Hovedkontor Mariero

Organisasjonsnummer 871035032.

Telefon: 51 90 85 00
Postadresse: Postboks 8134, 4068 Stavanger
Besøksadresse: Breiflåtveien 16/18, 4017 Stavanger
Finn ansatt  

 

Vakttelefon vann/avløp:
975 07 200

IVAR Gjenvinningsstasjon Forus:

Telefon:
52 97 95 00 (08:00 til 15:00 man-fre)