Lenke til publisert tilgjengelighetserklæring hos uutilsynet finner du her

Tilgjengelighetserklæringen gjelder for nettstedene www.ivar.no og www.ivarrenovasjonryfylke.no. Erklæringen gjelder ikke for IVARs postlister.

I IVAR jobber vi hver dag med å forbedre nettsidene. Det er avdeling for kommunikasjon og digitalisering som har ansvaret for å drifte IVAR sine nettsider, og sammen med våre tekniske leverandør Coretrek AS skal sørge for at vi overholder forskriften om universell utforming av ikt-løsninger. 

Dersom du opplever at deler av vårt innhold er utilgjengelig for deg på grunn av manglende universell utforming, oppfordrer vi deg til å gi oss en tilbakemelding her.

Du kan og ringe oss på telefon 51 90 85 00.

Kjente feil:

Enkelte pdf.filer kan ha uheldig fargebruk, formattering eller mangler tekstalternativ med samme formål.