For øyeblikket er ikke søkefunksjon i postlistene våre tilgjengelig. 

Alle har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende register som det ikke er unntak for i lovhjemmel. Ønsker du innsyn  i dokumenter, send en e-post til ivar@ivar.no.

Kontaktinformasjon om tjenesten

IVAR IKS
Postboks 8134
4069 Stavanger

Telefon: 51908500

Ytterligere informasjon om tjenesten