IVAR Rundt, mai 2022:

I sendingen: Status på etappe 1 og 2 i prosjektet ny hovedvannledning vest, beredskapsarbeid i IVAR, våtservietter i Mekjarvik, ledergruppen jobber med LEAN og kort status fra nytt farlig avfall bygg og hva som foregår på Hogstad. 

IVAR Rundt mai 2022 på Vimeo.

IVAR Rundt, desember 2021:

I sendingen: Utbygging av nytt basseng tilknyttet ny hovedvannledning, hageavfallet skal ut av matavfallet på Grødaland, LEAN-metodikk i arbeid på pumpestasjonen på Klepp og hos SV Betong, og IVAR-ansatte Fredrik tar oss med på en kjøretur i de elektriske IVAR-bilene. 

 

IVAR Rundt, desember 2021 fra Vimeo.

IVAR Rundt, februar 2020:

I sendingen: Ny pumpestasjon i Vågen i Sandnes sentrum, RYMI har blitt en del av IVAR, Ombygging av Langevatn dam, Ett år siden Bruktbuå ble butikk, stand på utdanningsmessen, IVAR-ansatt Tor-Widar med Spray paint art som hobby og statusfilm fra byggingen av Ettersorteringsanlegget på Forus (ESA). 

 

IVAR Rundt, september 2019

IVAR Rundt september 2019 from IVAR Rundt on Vimeo.

 

IVAR Rundt februar 2019

I sendingen: Åpning av IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren, Testkjøring av Ettersorteringsanlegget på Forus, samarbeid mellom IRIS og IVAR (Mikroplast i planter og drikkevann), Byttebuå har blitt bruktbutikk, omvisning på Langevatn vannbehandlingsanlegg, ansatt med togbane som hobby og avløpsledning ved Bjergsted. Programleder: John Prestegård.

 

IVAR Rundt august 2018

IVAR Rundt august 2018 from IVAR Rundt on Vimeo.

I sendingen: Besøk av Norges klima- og miljøminister, plukkanalyse for matavfall, Hovedvannledning vest, Ny vannledning i Stand, Forbrukerinspektørene på NRK, Traktorpulling, Lærlingene i IVAR, Fredrik har vunnet NM i Rugby. Programleder Marie Kulander Kvitrud.