Lurer du på hva som skal kastes i hvilken dunk? Skriv inn det du vil sortere i søkefeltet under.

 

Visste du at noen andre kan ha bruk for den brukte sofaen din, eller at søppelet du kaster kan bli omgjort til nye produkter?

IVAR oppfordrer til gjenbruk og anbefaler alle å levere brukbare gjenstander til Bruktbuå på Forus. Resten av avfallet ditt blir enten gjenvunnet og gjort om til nye produkter, eller går til forbrenning og blir til strøm og fjernvarme. Matavfallet ditt blir brukt til å lage biogass - et miljøvennlig drivstoff. 

Det er godt nytt for miljøet og innbyggerne i våre tolv eierkommuner, som alle er med på å bidra til det grønne skiftet.

Hver kommune har ansvar for å samle inn avfallet fra husholdningene. Dersom avfallet ditt ikke er hentet eller fakturaen fra kommunen ikke stemmer, må du kontakte kommunen du bor i.

IVAR har ansvar for å ta imot avfallet fra kommunenes innsamlingsordning og sørge for en forsvarlig og miljøvennlig behandling. IVAR driver flere gjenvinningsstasjoner. Der kan du levere sortert avfall som ikke passer å levere i kommunens innsamlingstilbud.

I Ryfylke har IVAR også ansvar for å samle inn avfallet, les mer om det på nettsidene til IVAR Renovasjon Ryfylke.