Det første du møter på gjenvinningsstasjonen er Bruktbuå, og sjansen er stor for at du har med deg noe som andre kan ha bruk for. Det er gratis å levere brukbare ting til Bruktbuå. 

Velkommen innom!

Bruktbuå

 

IVAR og våre eierkommuner driver flere gjenvinningsstasjoner i regionen, den største er IVAR gjenvinningsstasjon Forus.

Det er kun private husholdninger og mindre foretak som kan levere avfall til gjenvinningsstasjonene våre.

Alt avfall som leveres til gjenvinningsstasjonene skal sorteres. På stasjonen forventes det at avfallet leveres i følgende kategorier:

Papir, papp, plast, isopor, metaller, tre, impregnert tre, tøy og tekstiler, glass- og metallemballasje, bildekk, bilbatterier, farlig avfall (husk original emballasje), hageavfall, stein, grus, jord, hvitevarer, elektrisk avfall og pcb-vinduer. Keramikk, porselen, glass (vaser, drikkeglass, fat ol.) og gips sorteres hver for seg.

Når disse avfallstypene er levert på rett plass, kan resten kastes i restavfallet.

Planlegg besøket ditt så blir sorteringen enklere:

Oversiktskart Forus gjenvinningsstasjon