Kvitsøy gjenvinningsstasjon

Velkommen til Kvitsøy gjenvinningsstasjon! Stasjonen ligger på Vollsøya, like ovenfor ferjekaien. Det er helt gratis for private husholdninger å levere avfall til Kvitsøy gjenvinningsstasjon, da prisen er inkludert i renovasjonsgebyret.

Hos oss kan du levere alle typer avfall inkludert farlig avfall, med unntak av eksplosiver. Husk at avfallet skal være sortert ved levering. Personalet som jobber på stasjonen vil gi råd og veiledning dersom du er i tvil.

Levering av farlig avfall fra næring blir primært henvist til eksterne farlig avfall-mottak på Kvitsøy. Husholdninger betaler kr 250,-/m³ for levering av bygge- og revningsavfall. Prisliste for næringskunder finner du her.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte stasjonen på telefon: 917 52 601.

Åpningstider: For å finne åpningstidene må du trykke på "Åpningstider" i hovedmenyen, og velge "Andre gjenvinningsstasjoner".

Kart til Kvitsøy gjenvinningsstasjon

 

Hausken gjenvinningsstasjon

Velkommen til Hausken gjenvinningsstajon på Rennesøy. Stasjonen er en betjent miljøstasjon, og ligger på Hausken, ovenfor Vikevåg. Besøksadressen er Hauskenveien 99, Rennesøy.

Det er helt gratis for private husholdninger å levere avfall til Hausken gjenvinningsstasjon, da prisen er inkludert i renovasjonsgebyret.

Åpningstider: For å finne åpningstidene må du trykke på "Åpningstider" i menyen, og velge "Andre gjenvinningsstasjoner".

Dette kan du levere:

  • Hvitevarer
  • Elektrisk avfall
  • Farlig avfall
  • Småbatterier
  • Bilbatterier
  • PCB-vinduer - isolerglassruter produsert mellom 1965-1975.
  • Klorparafinerte isolerglassruter produsert mellom 1975-1990.
  • Hageavfall 

Kart for Hausken gjenvinningsstasjon
 

Judaberg gjenvinningsstasjon

På Judaberg gjenvinningsstasjon kan du levere avfallet ditt. Du sorterer avfallet selv, og legger det i containere merket metall, trevirke, papp/papir, restavfall, hvitevarer osv. Spør gjerne betjeningen på stasjonen hvis du er i tvil om hvor du skal kaste avfallet.

Spør alltid hvis du skal levere farlig avfall slik som parafin, spraybokser med lakk, medisiner, løsemidler, spillolje osv. Husk original emballasje.

Vi i IVAR er opptatt av gjenbruk, så her kan du sette fra deg ting som du mener andre kan ha brukt for i bruktbua.

Dette kan du ikke levere til gjenvinningsstasjonen: fyrverkeri, ammunisjon, nødraketter, nødpeilesender og eksplosiver. (Kontakt lokalt lensmannskontor for levering av denne type avfall).

Besøksadresse: Du finner stasjonen på 4160 Finnøy.

Åpningstider: For å finne åpningstidene må du trykke på "Åpningstider" i menyen, og velge "Andre gjenvinningsstasjoner".

 

Bruk gjennomsiktige sekker

Alt avfall skal leveres løst eller i gjennomsiktige sekker!

Mange har tidligere levert usortert avfall i plastsekker. For at vi skal kunne ta vare på ressursene i avfallet, må det sorteres. Det er også svært viktig å få sortert ut alt farlig avfall slik at det behandles riktig.

Du må derfor sortere alt avfall, også avfall som leveres i sekker. Bruker du gjennomsiktig sekk, kan vårt personale umiddelbart se om det kun er restavfall i sekken eller om de må trå til med veiledning til riktig sortering.

Takk for hjelpen!

judaberg
 

Ryfylke

For informasjon om IVARs gjenvinningsstasjoner i Ryfylke, se nettsidene til IVAR Renovasjon Ryfylke.