Priser privatpersoner:

Restavfall opp til en kubikkmeter koster 135 kroner for private husholdninger. Større lass øker med 135 kroner for hver påbegynte kubikkmeter.

Hva

Hvor mye

Pris

Avfall Inntil én kubikkmeter 135 kroner
Avfall Over én kubikkmeter 135 kroner for hver påbegynte kubikkmeter

 

Vi ønsker at avfallet skal leveres løst. Velger du å levere i sekk, skal det leveres i gjennomsiktige avfallssekker. Leverer du sorte plastsekker må du betale et gebyr på 30,- pr sekk. Gjennomsiktige plastsekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonen på Forus for 30 kroner.

Vi kan ta imot lastebiler inntil 3,5 tonn. Traktorer er ikke tillatt.

Du kan betale med kort eller vipps. 

Betalingsbua

 

Dette kan du levere gratis

For private husholdninger er det gratis å levere dette, dersom det leveres løst eller i gjennomsiktige sekker:

Bruktbuå: Det er gratis å levere brukbare ting i Bruktbuå.

Farlig avfall: For eksempel maling, white spirit, elektrisk og elektronisk avfall og asbest. Asbest må alltid leveres forsvarlig pakket i tett plast.

Marint avfall (strandrydding): Det er gratis for privatpersoner å levere marint avfall på gjenvinningsstasjonen på Forus.

Fritidsbåter under 15 fot: Kan leveres gratis på Forus og Sele gjenvinningsstasjon. Ta med ferdig utfylt skjema som du finner på Miljødirektoratets nettsider.

Hageavfall: Greiner, kvister, gress, blomster, tre (ikke stein, jord, sand, grus). Kan leveres gratis på Forus og Sele gjenvinningsstasjonen. 

 

Pris næringskunder:

Opp til én kubikkmeter koster 335 kroner. Lass som er større, øker med 335 kroner for hver påbegynte kubikkmeter.

Hva Hvor mye Pris
Avfall Inntil én kubikkmeter 335 kroner
Avfall Over én kubikkmeter 335 kroner for hver påbegynte kubikkmeter
Hageavfall Pr. kubikk 155 kroner

 

Næringslivskunder kan ikke levere farlig avfall på gjenvinningsstasjonen, men henvises til firma som behandler farlig avfall.

Vi kan ta imot lastebiler inntil 3,5 tonn. Traktorer er ikke tillatt.

 

Kompost:

Fra tirsdag 30. juni 2020 har vi noe kompost for salg på gjenvinningsstasjonene igjen.

Dette gjelder så lenge lageret rekker.

Komposten selges på IVAR gjenvinningsstasjon Forus og Sele 

Prisen er kr. 100 per m³. Maks tre kubikk per person.

Velkommen!

 

Selvkost

IVARs inntekter går inn i selvkostregnskapet, som på sikt kan føre til lavere kommunale avgifter.

IVAR Selvkost from IVAR IKS on Vimeo.