Priser privatpersoner:

Avfall opp til en kubikkmeter koster 145 kroner for private husholdninger. Større lass øker med 145 kroner for hver påbegynte kubikkmeter. Noen ting er gratis å levere, se listen litt lengre ned i saken.

Du kan betale med kort eller vipps. 

Hva

Hvor mye

Pris (inkl. mva)

Avfall Inntil én kubikkmeter 145 kroner
Avfall Over én kubikkmeter 145 kroner for hver påbegynte kubikkmeter
Kompost  Hel eller halv kubikk 650 kroner for en hel kubikk, 325 kroner for en halv kubikk

 

En kubikkmeter – m3 -  tilsvarer 1000 liter, eller en terning på 1x1x1 meter. 

1 kubikk

 

Det er forbudt å levere søppel i sorte/fargede søppelsekker på alle IVARs gjenvinningsstasjoner.  Alt avfall skal leveres løst eller i gjennomsiktige avfallssekker. Gjennomsiktige plastsekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonen på Forus for 30 kroner pr. rull og i de fleste dagligvarebutikker. 

Vi kan ta imot lastebiler inntil 3,5 tonn. Traktorer er ikke tillatt på Forus, men er tillatt på Sele.

 

Dette kan du levere gratis

For private husholdninger er det gratis å levere dette: (Husk å levere løst eller i gjennomsiktige sekker).

Bruktbuå: Det er gratis å levere brukbare ting i Bruktbuå.

Farlig avfall og elektrisk avfall: For eksempel maling, white spirit, brannslukningsapparater, elektrisk og elektronisk avfall og asbest. Asbest må alltid leveres forsvarlig pakket i tett plast.

Marint avfall (strandrydding): Det er gratis for privatpersoner å levere marint avfall på gjenvinningsstasjonene.

Fritidsbåter under 15 fot: Kan leveres gratis på Forus og Sele gjenvinningsstasjon. Mindre fartøy som seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajak, inngår i ordningen. Ta med ferdig utfylt skjema som du finner på Miljødirektoratets nettsider.

Hageavfall: Greiner, kvister, plengress, blomster, hekk og tre kan leveres gratis på Forus og Sele gjenvinningsstasjonen hele året. Stein, jord, sand, grus er ikke gratis og følger prislisten. Vær OBS! på hagerømlinger når du rydder i hagen. Les mer om hagerømlinger og hva du må gjøre med de her.

Unntak fra gratisprinsippet: Bildekk kan ikke leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner. Prisene for å levere bildekk følger prislisten ovenfor. Du kan levere bildekk m/u felg gratis til en forhandler eller bensinstasjon som selger dekk.

Pris næringskunder:

Er du privatkunde eller næringskunde? Her ser du hvem som regnes som privatkunde og hvem som regnes som næringskunde.

Priser for næringskunder finner du her!

 

Selvkost

IVARs inntekter går inn i selvkostregnskapet, som på sikt kan føre til lavere kommunale avgifter.