Priser privatpersoner:

Avfall opp til en kubikkmeter koster 140 kroner for private husholdninger. Større lass øker med 140 kroner for hver påbegynte kubikkmeter.

Hva

Hvor mye

Pris (inkl. mva)

Avfall Inntil én kubikkmeter 140 kroner
Avfall Over én kubikkmeter 140 kroner for hver påbegynte kubikkmeter

Du kan betale med kort eller vipps. 

 

En kubikkmeter – m3 -  tilsvarer 1000 liter, eller en terning på 1x1x1 meter. 

1 kubikk

 

Det er forbudt å levere søppel i sorte/fargede søppelsekker på alle IVARs gjenvinningsstasjoner.  Alt avfall skal leveres løst eller i gjennomsiktige avfallssekker. Gjennomsiktige plastsekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonen på Forus for 30 kroner pr. rull og i de fleste dagligvarebutikker. 

Vi kan ta imot lastebiler inntil 3,5 tonn. Traktorer er ikke tillatt.

 

Betalingsbua

 

Dette kan du levere gratis

For private husholdninger er det gratis å levere dette: (Husk å levere løst eller i gjennomsiktige sekker).

Bruktbuå: Det er gratis å levere brukbare ting i Bruktbuå.

Farlig avfall: For eksempel maling, white spirit, elektrisk og elektronisk avfall og asbest. Asbest må alltid leveres forsvarlig pakket i tett plast.

Marint avfall (strandrydding): Det er gratis for privatpersoner å levere marint avfall på gjenvinningsstasjonene.

Fritidsbåter under 15 fot: Kan leveres gratis på Forus og Sele gjenvinningsstasjon. Ta med ferdig utfylt skjema som du finner på Miljødirektoratets nettsider.

Hageavfall: Greiner, kvister, plengress, blomster, tre (ikke stein, jord, sand, grus) kan leveres gratis på Forus og Sele gjenvinningsstasjonen. 

 

Pris næringskunder:

Er du privatkunde eller næringskunde? Her ser du hvem som regnes som privatkunde og hvem som regnes som næringskunde.

Priser for næringskunder finner du her!

 

Kompost:

Det er dessverre tomt for kompost på IVARs gjenvinningsstasjoner.

 

Selvkost

IVARs inntekter går inn i selvkostregnskapet, som på sikt kan føre til lavere kommunale avgifter.

IVAR Selvkost from IVAR IKS on Vimeo.