Privatkunder er alle kunder som leverer husholdningsavfall. Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.  

Næringskunder er alle kunder som leverer næringsavfall. Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Viser også til forurensningslovens kap. 5 §27. 

Dersom en virksomhet leverer avfall som stammer fra privat husholdning regnes dette som næringsavfall.   

Personell på gjenvinningsstasjonene avgjør i tvilstilfeller hvem som regnes som husholdningskunde/næringskunde.
 

Særskilte vilkår for næringskunder

Næringskunder leverer avfall under særskilt prisregulativ.  

Næringskunder kan ikke levere farlig avfall. Fylkesmannen har gitt IVAR IKS fritak for mottak av farlig avfall fra næringskunder. Farlig avfall henvises til private godkjente aktører.

Næringsdrivende kan levere mindre mengder gjenstander til Bruktbuå kostnadsfritt etter avtale med personalet. Næringsdrivende med større mengder gjenstander til Bruktbuå kan inngå skriftlig avtale om levering etter gjeldende satser.