Det er forbudt å levere søppel i sorte/fargede søppelsekker på alle IVARs gjenvinningsstasjoner.  Alt avfall skal leveres løst eller i gjennomsiktige avfallssekker. Gjennomsiktige plastsekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonen på Forus for 30 kroner pr. rull og i de fleste dagligvarebutikker.