Forutsetningen er at avfallet er sortert. Næringskunder må betale hva det koster å behandle avfallet. Prisliste finnes her.

Kjøretøy større enn 3,5 tonn har ikke adgang. Traktorer kan levere på Sele gjenvinningsstasjon i ukedagene.

Private husholdninger kan levere til lavere pris fordi en del av renovasjonsavgiften som betales til kommunene, brukes til å drifte gjenvinningsstasjonene. Næringskunder/bedrifter betaler ikke renovasjonsavgift til kommunen og må derfor betale full pris ved levering.

Farlig avfall

Næringskunder kan ikke levere farlig avfall på våre gjenvinningsstasjoner. Bedrifter kan levere farlig avfall til godkjente mottak.

Med farlig avfall menes f.eks whitesprite, kjemikalier, maling, olje, asbest, batterier, PCB-vindu og klorparafin-vindu.