Pris næringskunder:

Er du privatkunde eller næringskunde? Her ser du hvem som regnes som privatkunde og hvem som regnes som næringskunde.

For næringskunder koster opp til én kubikkmeter 340 kroner. Lass som er større, øker med 340 kroner for hver påbegynte kubikkmeter.

Hva Hvor mye Pris (inkl. mva)
Avfall Inntil én kubikkmeter 340 kroner
Avfall Over én kubikkmeter 340 kroner for hver påbegynte kubikkmeter
Hageavfall Pr. kubikk 160 kroner

 

Næringslivskunder kan ikke levere farlig avfall på gjenvinningsstasjonen, men henvises til firma som behandler farlig avfall.

Forutsetningen er at avfallet er sortert. Næringskunder må betale hva det koster å behandle avfallet. 

Kjøretøy større enn 3,5 tonn har ikke adgang. Traktorer kan kun levere på Sele gjenvinningsstasjon i ukedagene.

Private husholdninger kan levere til lavere pris fordi en del av renovasjonsavgiften som betales til kommunene, brukes til å drifte gjenvinningsstasjonene. Næringskunder/bedrifter betaler ikke renovasjonsavgift til kommunen og må derfor betale full pris ved levering.

Farlig avfall

Næringskunder kan ikke levere farlig avfall på våre gjenvinningsstasjoner. Bedrifter kan levere farlig avfall til godkjente mottak.

Med farlig avfall menes f.eks whitesprite, kjemikalier, maling, olje, asbest, batterier, PCB-vindu og klorparafin-vindu.