IVAR er organisert i fem avdelinger som tar seg av gjenvinning, planlegging og utbygging, drift av VA-anleggene, tjenesteleveranser til kommunene, og økonomi og administrasjon.

Drift VA er delt inn i fem driftsområder. To av driftsområdene har underseksjoner som er ledet av seksjonsledere. Avdeling Gjenvinning er delt i fire driftsområder, der ett av driftsområdene har underfunksjon som er ledet av seksjonsleder. Støttefunksjoner som HMS, kvalitetssikring, personalledelse og kommunikasjon er organisert under administrerende direktør.

IVARs ledergruppe består av:

Administrerende direktør Ingrid Nordbø.
Avdelingsleder gjenvinning Audun Roalkvam,
Avdelingsleder plan- og utbygging Njål Erland,
Avdelingsleder drift Ernst Georg Hovland,
Avdelingsleder tjenesteutvikling Lene Anita Opsal Beadle.
Avdelingsleder økonomi og administrasjon Henri Stubbe
Stabsleder kommunikasjon og digitalisering John Prestegård.
KS/HMS-leder Astrid M. Salvesen.

Ingrid NordbøAdm. dir. Ingrid Nordbø. Foto: Anne Lise Norheim.

 

Representantskap

Representantskapet har 26 medlemmer med fordeling basert på folketall i de respektive kommuner, men slik at hver eierkommune får minst én representant hver, og slik at ingen kommune får flertall alene. Kommunestyrene i eierkommunene oppnevner sine medlemmer, og denne valgperioden følger kommunevalgperioden.

Representantskapet skal blant annet velge styre og vedta selskapets mål, økonomiplan og regnskap.

Jarl Endre EgelandJarl Endre Egeland er leder for representantskapet i IVAR.
 

Representantskapet består av:

Klepp Sigmund Rolfsen
Klepp - vara Kjetil Maudal
Sola Trond Sel
Sola - vara Rune Ydstebø
Sola Siri Jordbrekk
Sola - vara Britt Marit Haga

Gjesdal

Frank Oftedal
Gjesdal - vara Unn Birkeland
Jonas Skrettingland
Hå - vara Svein Høyland
Kvitsøy Stian Giil Bjørsvik
Kvitsøy - vara Stein Flom-Jacobsen

Randaberg

Jarle Bø
Randaberg - vara Øystein Stjern
Sandnes Iselin Høle
Sandnes - vara Kurt Høyland

Sandnes

Sigurd Sjursen
Sandnes - vara Martin S. Håland
Sandnes Jan Refsnes
Sandnes - vara Heidi Bjerga
Sandnes Inger Anita Merkesdal
Sandnes - vara Tove Frantzen
Sandnes Reidar M. Thu
Sandnes - vara Lena Madsen
Time Andreas Vollsund
Time - vara Petter L. Stabel
Strand Irene Heng Lauvsnes
Strand - vara Bjørn Aril Veland
Stavanger Jarl Endre Egeland
Stavanger - vara Helge Gabrielsen
Stavanger Hilde Fahret Born
Stavanger - vara Geir Støle
Stavanger Dagny Sunnanå Hausken
Stavanger - vara Birger Wikre Hetland
Stavanger Helge Arntzen
Stavanger - vara Vivika Ramsland
Stavanger Åse Lill Skår
Stavanger - vara Espen Andreas Enoksen
Stavanger Katrine Lilleland
Stavanger - vara Håkon Fossmark
Stavanger Snorre Egeberg Johnsen
Stavanger - vara Kjersti Dybvig
Stavanger Leif Arne Moi Nilsen
Stavanger - vara Mats Danielsen
Stavanger Ingebjørg Folgerø
Stavanger - vara Else Karin Bjørheim
Stavanger Mette Vabø 
Stavanger - vara Heino Blanckaert
Hjelmeland Gaute Hauge
Hjelmeland - vara Anita Husøy Riskedal
Suldal Gerd Helen Bø
Suldal - vara  Øyvind Tveitane Lovra 
 

Styret

Styret har syv medlemmer, valgt av representantskapet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjetter og andre retningslinjer fastsatt av representantskapet.
 

Dagens styre har følgende sammensetning (2020 - 2023):
Sandnes: Stanley Wirak (Styreleder).
Sandnes - vara: Pål Morten Borgli.
Stavanger: Sara Mauland.
Stavanger - vara: Truls Drageset Dydland.
Stavanger: Trygve Andre Meyer.
Stavanger - vara: Maiken Ree.
Time: Reinert Kverneland.
Time - vara: Elisabeth Dysjaland.
Sola: Hilda Bådsvik.
Sola - vara: Kjell Rommetvedt.

Ansattes representanter: Anne Waldemar og Tore Morten Hope.
Observatører: Eline Nilsen Furre og Geir Strømland.
Vara-styremedlem: Tom Forus Jakobsen og David A.H Glitza.
Vara-observatør: Unni Synnøve Lea og Astrid Mørk Salvesen.

Stanley Wirak

Styreleder Stanley Wirak. Foto: Anne Lise Norheim.

Eierandeler

Hver enkelt kommunes eierandel i selskapet blir fastsatt etter innbyggertallet.

Stavanger 42,34 %
Sandnes 21,97 %
Sola  7,67 %
Klepp 5,65 %
5,54 %
Time 5,47 %
Strand  3,71 %
Gjesdal 3,46 %
Randaberg 3,18 %
Suldal 1,084
Hjelmeland 0,85 %
Kvitsøy 0,16 %

 

Selskapsavtale
Her finner du gjeldende selskapsavtale. (PDF, 1MB) 
Her finner du gjeldende tjenesteavtale (PDF, 491KB).

 

Hva gjør IVAR og hva gjør kommunen?

Kommunene har ansvar for innsamling av søppel hos husholdningene, og har ansvar for tømmekalender og miljøstasjoner. Dersom avfallet ditt ikke er hentet eller fakturaen fra kommunen ikke stemmer, må du kontakte din kommune.

Kommunene leverer søppelet til IVAR ettersorteringsanlegg Forus, og vi sørger for en forsvarlig og miljøvennlig behandling. Vi behandler eller selger avfallet videre. 

Det er IVAR som driver gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele. Der kan private husholdninger levere sortert avfall som ikke passer å levere i kommunens innsamlingstilbud.