IVAR er organisert i fem avdelinger som tar seg av gjenvinning, planlegging og utbygging, drift av VA-anleggene, tjenesteleveranser til kommunene, og økonomi og administrasjon.

Drift VA er delt inn i fem driftsområder. To av driftsområdene har underseksjoner som er ledet av seksjonsledere. Avdeling Gjenvinning er delt i fire driftsområder, der ett av driftsområdene har underfunksjon som er ledet av seksjonsleder. Støttefunksjoner som HMS, kvalitetssikring, personalledelse og kommunikasjon er organisert under administrerende direktør.

IVARs ledergruppe består av:

Administrerende direktør Ingrid Nordbø
Avdelingsleder gjenvinning Audun Roalkvam
Avdelingsleder plan- og utbygging Njål Erland
Avdelingsleder drift Sigmund Bræk
Avdelingsleder tjenesteutvikling Lene Anita Opsal Beadle
Avdelingsleder økonomi og administrasjon Henri Stubbe
Stabsleder kommunikasjon og digitalisering John Prestegård
KS/HMS-leder Astrid M. Salvesen

Ingrid NordbøAdm. dir. Ingrid Nordbø. Foto: Anne Lise Norheim.

 

Representantskap

Representantskapet skal blant annet velge styre og vedta selskapets mål, økonomiplan og regnskap.

Sissel Knutsen Hegdal, leder av representskapet i IVAR IKS for perioden 2024 - 2028. (Foto: Carina Johansen/Stavanger kommune)

Sissel Knutsen Hegdal, leder av representskapet i IVAR IKS for perioden 2024 - 2028. (Foto: Carina Johansen/Stavanger kommune)

REPRESENTANTSKAPET I IVAR IKS 2024-2028

Oversikt over medlemmer:

Eierkommune Representantskapsmedlem

 

Stavanger Sissel Knudsen Hegdal (leder) Ordfører
Sandnes Kristoffer Birkedal Varaordfører
Sola Jess Milter Varaordfører
Klepp Kjetil Maudal Ordfører
Andreas Bjorland Ordfører
Time Andreas Vollsund (nestleder) Ordfører

Strand

Irene Heng Lauvsnes

Ordfører

Gjesdal Frank Oftedal Varaordfører
Randaberg Jarle Bø Ordfører
Suldal Mads Drange Ordfører
Hjelmeland Gaute Hauge Varaordfører
Kvitsøy Kjell Andre Nordbø Ordfører

 

Representantskapet i IVAR IKS perioden 2024 - 2028: Kjetil Maudal (t.v.), Bjørg Tryland (vara), Gaute Hauge, Andreas Bjorland, Mads Drange, Sissel Knudsen Hegdal, Kjell Andre Nordbø, Andreas Vollsund, Frank Oftedal, Kristoffer Birkedal, Jess Milter og Jarle Bø.

Representantskapet i IVAR IKS perioden 2024 - 2028: Kjetil Maudal (t.v.), Bjørg Tryland (vara), Gaute Hauge, Andreas Bjorland, Mads Drange, Sissel Knudsen Hegdal, Kjell Andre Nordbø, Andreas Vollsund, Frank Oftedal, Kristoffer Birkedal, Jess Milter og Jarle Bø. 

Medlemmene har stemmevekt i henhold til eierbrøken til den aktuelle kommunen (se eierfordelingen nederst i denne saken).   

 

Styret

Styret har sju medlemmer, valgt av representantskapet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjetter og andre retningslinjer fastsatt av representantskapet.

Påtroppende styreleder i IVAR IKS, Kenny Rettore, representerer Høyre. Han er utdannet siviløkonom og har flere andre styreverv i selskaper med kommunale eierinteresser. (Foto: Sandnes kommune)

Styreleder i IVAR IKS, Kenny Rettore (Foto: Sandnes kommune)

STYRET I IVAR IKS 2024-2028

Oversikt over faste medlemmer

Kenny Rettore Styreleder
Ingebjørg Folgerø Nestleder
Leif Arne Moi Nilsen Styremedlem
Marianne Solheim Sande Styremedlem
Frode Fjeldsbø Styremedlem
Anne Waldemar Ansattrepresentant
Torgeir Torgersen Ansattrepresentant

 

Vara styremedlem ansattrepresentanter: Tom Forus Jakobsen og Eline Nilsen Furre.
Observatører: Tore Morten Hope og Geir Strømland.
Vara observatører: Kjetil B. Pedersen og Lene Vea.

Styret i IVAR IKS 2024-2028: Marianne Solheim Sande (t.v,), Frode Fjeldsbø, Ingebjørg Folgerø (nestleder), Kenny Rettore (styreleder) og ansattrepresentantene Torgeir Torgersen og Anne Waldemar.

Styret i IVAR IKS 2024-2028: Marianne Solheim Sande (t.v.), Frode Fjeldsbø, Ingebjørg Folgerø (nestleder), Kenny Rettore (styreleder), ansattrepresentantene Torgeir Torgersen og Anne Waldemar, Leif Arne Moi Nilsen. 

 

Eierandeler

Hver enkelt kommunes eierandel i selskapet blir fastsatt etter innbyggertallet.

Stavanger 40,900 %
Sandnes 22,674 %
Sola  7,739 %
Klepp 5,583 %
5,413 %
Time 5,392 %
Strand  3,693 %
Gjesdal 3,421 %
Randaberg 3,198 %
Suldal 1,084 %
Hjelmeland 0,756 %
Kvitsøy 0,147 %

 

Selskapsavtale
Her finner du gjeldende selskapsavtale. (PDF, 1MB) 
Her finner du gjeldende tjenesteavtale (PDF, 491KB).

 

Hva gjør IVAR og hva gjør kommunen?

Kommunene har ansvar for innsamling av søppel hos husholdningene, og har ansvar for tømmekalender og miljøstasjoner. Dersom avfallet ditt ikke er hentet eller fakturaen fra kommunen ikke stemmer, må du kontakte din kommune.

Kommunene leverer søppelet til IVAR ettersorteringsanlegg Forus, og vi sørger for en forsvarlig og miljøvennlig behandling. Vi behandler eller selger avfallet videre. 

Det er IVAR som driver gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele. Der kan private husholdninger levere sortert avfall som ikke passer å levere i kommunens innsamlingstilbud.