IVAR er organisert i fem avdelinger som tar seg av gjenvinning, planlegging og utbygging, drift av VA-anleggene, tjenesteleveranser til kommunene og økonomi og administrasjon.

Drift VA er delt inn i fem driftsområder. To av driftsområdene har underseksjoner som er ledet av seksjonsledere. Avdeling Gjenvinning er delt i fire driftsområder, der ett av driftsområdene har underfunksjon som er ledet av seksjonsleder. Støttefunksjoner som HMS, kvalitetssikring, personalledelse og kommunikasjon er organisert under administrerende direktør.

IVARs ledergruppe består av:

Administrerende direktør Ingrid Nordbø.
Avdelingsleder renovasjon Audun Roalkvam,
Avdelingsleder plan- og utbygging Njål Erland,
Avdelingsleder drift Ernst Georg Hovland,
Avdelingsleder tjenesteutvikling Lene Anita Opsal Beadle.
Avdelingsleder økonomi og administrasjon Jostein Karlsen.
Personalansvarlig Elisebet Håland.
Markedsansvarlig John Prestegård.
KS/HMS-leder Astrid M. Salvesen.

Ingrid NordbøAdm. dir. Ingrid Nordbø. Foto: Anne Lise Norheim.

 

Representantskap

Representantskapet har 25 medlemmer med fordeling basert på folketall i de respektive kommuner, men slik at hver eierkommune får minst én representant hver, og slik at ingen kommune får flertall alene. Kommunestyrene i eierkommunene oppnevner sine medlemmer og valgperioden følger kommunevalgperioden.
Representantskapet skal blant annet velge styre og vedta selskapets mål, økonomiplan og regnskap.

Representantskapet består av:

 

Klepp

Sigmund Rolfsen

Klepp - vara

Kjetil Maudal

Sola

Trond Sel

Sola - vara

Rune Ydstebø

Sola 

Siri Jordbrekk

Sola - vara

Britt Marit Haga 

Gjesdal 

Frank Oftedal

Gjesdal - vara

Unn Birkeland

Hå 

Jonas Skrettingland

Hå - vara

Svein Høyland

Kvitsøy

Stian Giil Bjørsvik

Kvitsøy - vara

Stein Flom-Jacobsen

Randaberg

Jarle Bø

Randaberg - vara

Øystein Stjern

Sandnes

Iselin Høle

Sandnes - vara

Kurt Høyland

Sandnes

Sigurd Sjursen

Sandnes - vara

Martin S. Håland

Sandnes

Jan Refsnes

Sandnes - vara

Heidi Bjerga

Sandnes

Tove Rasmussen

Sandnes - vara

Tove Frantzen

Sandnes

Reidar M. Thu

Sandnes - vara

Lena Madsen

Time 

Andreas Vollsund

Time - vara

Petter L. Stabel

Strand 

Irene Heng Lauvsnes

Strand - vara

Bjørn Aril Veland

Stavanger 

Jarl Endre Egeland

Stavanger - vara

Helge Gabrielsen

Stavanger

Hilde Fahret Born

Stavanger - vara

Geir Støle

Stavanger

Dagny Sunnanå Hausken

Stavanger - vara

Birger Wikre Hetland

Stavanger

Helge Arntzen

Stavanger - vara

Viivika Ramsland

Stavanger 

Åse Lill Skår

Stavanger - vara

Espen Andreas Enoksen

Stavanger

Katrine Lilleland 

Stavanger - vara

Håkon Fossmark

Stavanger

Snorre Egeberg Johnsen

Stavanger - vara

Sara N. Mauland

Stavanger

Leif Arne Moi Nilsen

Stavanger - vara

Mads Danielsen 

Stavanger

Ingebjørg Folgerø

Stavanger - vara

Else Karin Bjørheim

Stavanger

Jan Erik Søndeland

Stavanger - vara

Heino Blanckaert

Hjelmeland 

Gaute Hauge

Hjelmeland - vara

Bjørn Laugaland


Styret

Styret har syv medlemmer, valgt av representantskapet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjetter og andre retningslinjer fastsatt av representantskapet.

Styret til IVAR

Dagens styre har følgende sammensetning (2020 - 2023):
Sandnes: Stanley Wirak (Styreleder).
Sandnes -vara: Pål Morten Borgli.
Stavanger: Sara Mauland.
Stavanger-vara: Truls Drageset Dydland.
Stavanger: Trygve Andre Meyer.
Stavanger-vara: Maiken Ree.
Time: Reinert Kverneland.
Time -vara: Elisabeth Dysjaland.
Sola: Hilda Bådsvik.
Sola -vara: Kjell Rommetvedt.

Ansattes representanter: Anne Waldemar og Tore Morten Hope.
Observatører: Eline Nilsen Furre og Geir Strømland.
Vara-styremedlem: Tom Forus Jakobsen og David A.H Glitza.
Vara-observatør: Unni Synnøve Lea og Astrid Mørk Salvesen.

Stanley Wirak

Styreleder Stanley Wirak. Foto: Anne Lise Norheim.

Eierandeler

Hver enkelt kommunes eierandel i selskapet blir fastsatt etter innbyggertallet.

Ny eierbrøk gjeldende fra 01.01.2015:
Stavanger kommune 39,957 %
Sandnes kommune 21,971 %
Sola kommune 7,665 %
Klepp kommune 5,649 %
Hå kommune 5,536 %
Time kommune 5,469 %
Strand kommune 3,710 %
Gjesdal kommune 3,458 %
Randaberg kommune 3,183 %
Rennesøy kommune 1,453 %
Finnøy kommune 0,943 %
Hjelmeland kommune 0,852 %
Kvitsøy kommune 0,162 %

Selskapsavtale
Her finner du gjeldende selskapsavtale.
Her finner du gjeldende tjenesteavtale.

 

Hva gjør IVAR og hva gjør kommunen?

Kommunene har ansvar for innsamling av søppel hos husholdningene, og har ansvar for tømmekalender og miljøstasjoner. Dersom avfallet ditt ikke er hentet eller fakturaen fra kommunen ikke stemmer, må du kontakte din kommune.

Kommunene leverer søppelet til IVAR ettersorteringsanlegg Forus, og vi sørger for en forsvarlig og miljøvennlig behandling. Vi behandler eller selger avfallet videre. 

Det er IVAR som driver gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele. Der kan private husholdninger levere sortert avfall som ikke passer å levere i kommunens innsamlingstilbud.