Etter at du har vasket deg eller brukt toalettet, går avløpet gjennom lange rør under jorden. Først fraktes det fra boligen din gjennom kommunenes avløpsrør, og frem til IVARs hovedtransportsystem. Der overtar IVAR ansvaret, og sørger for at avløpet havner der det skal. IVAR har ansvar for rensingen av avløpsvannet fra alle de 12 eierkommunene. 

IVARs hovedtransportsystem er 35 kilometer langt, og avløpsvannet går fra Gjesdal kommune i sør, via Sandnes og Stavanger, til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren på Randaberg. Tilsvarende er det et rørsystem på drøye 9 kilometer som begynner i Tananger i Sola kommune og renner inn på tunnelen mellom Bjergsted og SNJ. Denne tunnelen er ca. 8 km lang og ca. 3,5 m bred. 

I tillegg til at avløpet renner naturlig i såkalte selvfallsledninger og tunneler, møter avløpet en rekke pumpestasjoner og pumpeledninger på veien, som sørger for at avløpet renner der det skal. 

Det totale rørnettet til IVAR har en samlet lengde på nærmere 100 km, og er lagt i en periode fra 1965 og frem til i dag. 

IVAR eier og drifter 10 pumpestasjoner, som er en viktig del av transportsystemet for avløp. Pumpestasjonene våre ligger i Vågen, Tananger, Stokkavika, Kjøbenhavnbukta, Kvernevik og på Lura, Forus, Grannes, Løneset og Kvitodden. 

Etter at rørnettet og pumpestasjonene har fraktet avløpet trygt frem til Sentralrenseanlegget på Randaberg, renses avløpet grundig. Sand, fett og søppel fjernes, og det biologiske rensetrinnet sørger for at bakterier bryter ned de organiske stoffene i avløpsvannet.   

Til slutt fraktes det rensede vannet fra IVARs anlegg, gjennom en fire kilometer lang utslippstunnel til Håsteinfjorden. Utslippspunktet er på 80 meters dyp og 1,6 kilometer fra land. 

Alt dette gjøres for at du skal kunne nyte rent hav og rene strender.

Fakta

  • IVARs transportsystem for avløp er nærmere 100 km langt.
  • IVARs hovedtransportsystem, som går fra Gjesdal til Randaberg, er 35 km langt.
  • IVAR eier og drifter 10 pumpestasjoner i regionen.
  • IVAR renser avløp fra alle de 12 eierkommunene