Mottak og pris for avfall fra industri og næringsliv fastsettes ut fra sammensetning og kvalitet.

Leveransen må avtales med IVAR på forhånd. Kontakt driftssjef Olav Marvik før leveranse.

Oppdatert priser for levering av substrater kan fås ved henvendelse til post@ivar.no.