Mottak og pris for avfall fra industri og næringsliv fastsettes ut fra sammensetning og kvalitet.

Leveransen må avtales med IVAR på forhånd. Kontakt driftssjef Olav Marvik før leveranse.

Priser slammottak i Mekjarvik

Priser pr tonn 2020 (eks.mva)  
Matavfall storhusholdning kr. 1430
Septik  kr. 205
Septik, avvannet kr. 979
Organisk fett, avvannet kr. 845