IVAR IKS har i dag en hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal, til Tjensvoll i Stavanger. 

Ny vannledning

Den nye hovedvannledningen vil gå via Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. Rørledningen er foreløpig antatt å få en diameter på 1200 - 1400 mm og vil være omtrent 33 km lang.

Arbeidet startet våren 2020, og vil være i tre-fire år. I 2019 ble det gjennomført arkeologiske registeringer og grunnundersøkelser på strekningen.

Relevant informasjon vil bli lagt ut på denne nettsiden.

Grunneieravtaler

IVAR har som mål å inngå avtaler med alle involverte grunneiere, og hver enkelt grunneier vil bli kontaktet for befaring av eiendommen og signering av erklæring om leggetillatelse. Standard erklæring er lagt ut på denne nettsiden og vil bli brukt som utgangspunkt.

Egne avtaler på saker som ikke dekkes av standard erklæring samt avtaler for kompensasjon av avlingstap, vil bli utarbeidet som tilleggsavtaler til erklæring leggetillatelse. Prosessen med å etablere avtaler med grunneierne startet i mars 2019.

Presentasjon grunneiermøte desember 2018 (PPT, 2MB)

Erklæring leggetillatelse (PDF, 82KB)

Saksgang grunneieravtaler (PDF, 499KB)

 

Fremdriftsplan

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble utlyst i lokal presse og i personlig brev i juni 2018. Grunneiermøter ble holdt 29. og 30. august 2018. Det har også blitt holdt møter hvor dirkete berørte grunneiere var invitert.

Hovedtrekkene i fremdriftsplanen er:

  • Reguleringsplanen ble lagt ut på førstegangshøring mai/juni 2019.
  • Kunngjøring av planvedtak nov. 2019.
  • Endelig planvedtak mars 2020.
  • Fremdriftsplan på anleggsarbeidene vil bli lagt ut når denne er klar.

 

IVARs kontaktperson:

Prosjektleder Jonn Egil Berget
E-post: jonneb@ivar.no
Tlf: 905 72 426.