Ny hovedvannledning vest skal, i likhet med eksisterende hovedvannledning, gå fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvollbassengene i Stavanger kommune. Prosjektet vil pågå i tidsperioden 2021 - 2024. 

Kart som viser hvordan ny hovedvannledning Vest går fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal og nordover til Stavanger.

Hovedvannledningen skal gå gjennom seks kommuner: Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. Langs traseen skal det bygges et nytt styringsbasseng på Fjermestad og nye ventilkammer på Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes. Funksjonen til styringsbassenget er blant annet å regulere vanntrykket, mens det i ventilkamrene skal være uttak til kommunenes vannledninger som skal ut til forbrukere. Det skal ikke være faste arbeidsplasser i byggene, de skal kun besøkes sporadisk i forbindelse med oppsyn og vedlikehold.

Nederst på denne siden kan du klikke inn på de forskjellige kommunene og lese mer informasjon om anleggsaktivitet som både pågår og er planlagt. 

Borerigg på hjul borer hull

Hovedvannledningen og byggene er delt inn i ulike entrepriser:

  • E01: Ledningsanlegg Langevatn – Fjermestad (Gjesdal og Time)
  • E02: Ledningsanlegg Fjermestad – Engjelsvåg (Time og Klepp)
  • E03: Ledningsanlegg Engjelsvåg – Grannes (Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger)
  • E06: Tunnel Grannes til Tjensvoll (Sola og Stavanger)
  • E09: Styringsbasseng Fjermestad ΙΙ (Time) 
  • E10: Ventilkammer Kvernaland, Engjelsvåg og Lona (Time og Klepp)
  • E11: Ventilkammer Todneim ΙΙ, Soma ΙΙ, Røyneberg og Grannes (Sandnes og Sola)

Ny hovedvannledning vest er et komplekst prosjekt med mange involverte interessenter. Hovedvannledningen skal blant annet krysse veier, viktige vassdrag og Jærbanen. Arkeologiske utgravninger er gjennomført langs traseen. Kommunene, fylkeskommunen, statsforvalteren og grunneiere er viktige interessenter som skal ivaretas.

 

Fakta

Lengde Ca. 33 km
Rørdiameter 1400 mm/1200 mm
Kommuner Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger
Anleggsperiode 2021-2024

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan følgende personer i IVAR IKS kontaktes:

Grunneieravtaler

IVAR IKS har som mål å inngå avtaler med alle involverte grunneiere, og hver enkelt grunneier vil bli kontaktet for befaring av eiendommen og signering av erklæring om leggetillatelse. Standarderklæring er lagt ut på denne nettsiden og vil bli brukt som utgangspunkt.

Egne avtaler på saker som ikke dekkes av standard erklæring, samt avtaler for kompensasjon av avlivingstap, vil bli utarbeidet som tilleggsavtaler til erklæring leggetillatelse. Prosessen med å etablere avtaler med grunneiere startet i mars 2019. 

Presentasjon grunneiermøte desember 2018 (PPT, 2MB)

Erklæring leggetillatelse (PDF, 81KB)

Saksgang grunneieravtaler (PDF, 499KB)

Velg din kommune: