I Gjesdal kommune skal hovedvannledningen gå fra Langevatn vannbehandlingsanlegg og krysse Edlandsvatnet. Deretter vil røret passere Fjermestadvatnet frem til kommunegrensen til Time. Det skal ikke bygges noen bygg i Gjesdal kommune. 

Hovedvannledningen er vedtatt i reguleringsplan med plan-ID: 201704 i Gjesdal kommune.

Flåting og senking av rørledning

I slutten av juni 2022 ble rørledningen som har ligget på Edlandsvatnet senket på plass. Mesteparten av arbeidet i Gjesdal kommune er dermed ferdigstilt.

Edlandsvatnet

Noen steder rundt landtakene rundt Edlandsvatnet vil anleggsområdet først bli ferdigstilt på senere tidspunkt, da vi trenger tilgang for å trykkteste røret underveis i byggeperioden.