I Gjesdal kommune skal hovedvannledningen gå fra Langevatn vannbehandlingsanlegg og videre gjennom sørvestlige del av Edlandsvatnet. Deretter går den til sørvestsiden av Fjermestadvatnet til kommunegrensen til Time. Det skal ikke bygges noen bygg i Gjesdal kommune. 

Flåting og senking av rørledning

I slutten av juni ble rørledningen som har ligget på Edlandsvatnet senket på plass. 

Edlandsvatnet

Per juli 2022 gjenstår det kun grøftegraving og plassering av rør i strekningen mellom Edlandsvatnet og Fjermestad. Arbeidet er forventet helt ferdigstilt senest oktober 2022. 

Hovedvannledningen er vedtatt i reguleringsplan med plan-ID: 201704 i Gjesdal kommune.