I Klepp kommune skal hovedvannledningen gå fra kommunegrensen til Time i Frøylandsvatnet og opp på land ved Engjelsvåg. På Engjelsvåg skal Jærbanen krysses i tillegg til at det skal bygges et ventilkammer. Fra Engjelsvåg går hovedvannledningen nordover gjennom Øksnavad og til Lona. På Lona skal det bygges et ventilkammer. Fra Lona går hovedvannledningen ut i Figgjoelva og møter kommunegrensen til Sandnes. Fasadetegning til byggene ligger vedlagt.

Periodevis stengt tursti langs Frøylandsvatnet 

I deler av anleggsperioden vil turstien rundt Frøylandsvatnet stenges, hovedsakelig på vestsiden av vannet i området rundt Engjelsvåg. Det vil i disse periodene settes opp skilt med info om alternativ rute. 

Rørledninger på Frøylandsvatnet 

Fra anleggsområde på Kvernaland vil det sveises flere rørledninger. Disse vil i perioder ligge å flyte på Frøylandsvatnet. Brukere av Frøylandsvatnet oppfordres derfor til å holde god avstand til rørledningene dersom man bruker vannet til aktiviteter som kano og lignende. 

Rørledningene vil senkes i løpet av høsten 2022. 

Arbeid langs fylkesvei 505 - Kvernelandsvegen 

I august og til og med senest 28. oktober vil fylkesvei 505 ha redusert fremkommelighet grunnet rørledningen skal krysse Kvernelandsveien. Det blir ikke omkjøring, men regulert med lyskryss for kjørende. 

Reguleringsplan vedrørende hovedvannledningen (plan-ID: 8220) er under behandling i Klepp kommune. 

Forventet anleggsperiode for hovedvannledning i Klepp kommune: januar 2022 – januar 2023

Forventet anleggsperiode for Engjelsvåg ventilkammer: august 2021 – juli 2022

Forventet anleggsperiode for Lona ventilkammer: juli 2022 – juni 2023

Fasadetegning - Engjelsvåg VK (PDF, 198KB)

Fasadetegning - Lona VK (PDF, 179KB)