I Klepp kommune skal hovedvannledningen gå fra kommunegrensen til Time i Frøylandsvatnet og opp på land ved Engjelsvåg. På Engjelsvåg er Jærbanen krysset, i tillegg bygges det et ventilkammer. Fra Engjelsvåg går hovedvannledningen nordover gjennom Øksnavad og til Lona. På Lona skal det bygges et ventilkammer. Fra Lona går hovedvannledningen ut i Figgjoelva og møter kommunegrensen til Sandnes. Fasadetegning til byggene ligger vedlagt.

Reguleringsplan vedrørende hovedvannledningen (plan-ID: 8220) er vedtatt i Klepp kommune. 

Periodevis trafikk langs tursti ved Frøylandsvatnet 

Turstien rundt Frøylandsvatnet er åpen igjen, men det kan forekomme stenging i korte perioder for å sluttføre arbeidet.

Rørledninger på Frøylandsvatnet 

Sommeren og høsten 2022 ble rørledningen krysset over Frøylandsvatnet. Denne er nå senket og arbeidet ferdigstilles vinteren 2022/2023. 

 

Fremdrift

Forventet anleggsperiode for hovedvannledning i Klepp kommune: januar 2022 – september 2023.

Forventet anleggsperiode for Engjelsvåg ventilkammer: august 2021 – august 2023.

Forventet anleggsperiode for Lona ventilkammer: juli 2022 – august 2023.

 

Fasadetegninger

Fasadetegning - Engjelsvåg VK (PDF, 198KB)

Fasadetegning - Lona VK (PDF, 179KB)