I Sandnes kommune skal hovedvannledningen gå fra kommunegrensen til Klepp i Figgjoelva og nordover til Todneim der det skal bygges et ventilkammer. Fra Todneim fortsetter hovedvannledningen nordover til Soma der det også skal bygges et ventilkammer. Fra Soma går hovedvannledningen videre til Bærheim der kommunegrensen til Sola krysses. Fasadetegning til byggene ligger vedlagt.

Reguleringsplan i Sandnes kommune er under arbeid og skal godkjennes før anleggsstart i kommunen.

Forventet anleggsstart i Sandnes kommune er i 2023.

Fasadetegning - Todneim ΙΙ VK (PDF, 182KB)

Fasadetegning - Soma ΙΙ VK (PDF, 176KB)