I Sandnes kommune skal hovedvannledningen gå fra kommunegrensen til Klepp i Figgjoelva og nordover til Todneim. Deretter fortsetter den mot Soma og mot Bærheim ved kommunegrensen til Sola kommune. 

I kommunen skal det etableres to ventilkammere; ett på Soma og ett på Bærheim. Fasadetegning til byggene ligger vedlagt.

Reguleringsplan i Sandnes kommune er under arbeid og skal godkjennes før anleggsstart i kommunen.

Anleggsstart i Sandnes kommune er oktober 2022.

Fasadetegning - Todneim ΙΙ VK (PDF, 182KB)

Fasadetegning - Soma ΙΙ VK (PDF, 176KB)