I Sandnes kommune skal hovedvannledningen gå fra kommunegrensen til Klepp i Figgjoelva og nordover til Todneim. Deretter fortsetter den mot Soma og mot Bærheim ved kommunegrensen til Sola kommune. I kommunen etableres det to ventilkammere; ett på Soma og ett på Todneim.

Reguleringsplan i Sandnes kommune er vedtatt, med plan-id 201716.

 

Fremdrift

Forventet anleggsperiode for hovedvannledning i Sandnes kommune: august 2022 – desember 2024.

Forventet anleggsperiode for Todneim 2 ventilkammer: mai 2022 – februar 2024.

Forventet anleggsperiode for Soma 2 ventilkammer: mai 2022 – februar 2024.

 

Fasadetegninger

Fasadetegning - Todneim ΙΙ VK (PDF, 182KB)

Fasadetegning - Soma ΙΙ VK (PDF, 176KB)