Hovedvannledningen går et kort strekk (ca. 1 kilometer) i Stavanger kommune fra Nesbuveien og videre langs østsiden av Grannessletta. Deretter går hovedvannledningen inn i tunnel ved Grannesbakken og kommer ut ved Tjensvollbassengene i Stavanger kommune. Det skal ikke bygges noen bygg i Stavanger kommune. 

Tunnel fra Grannes til Tjensvoll 

Desember 2022 vil det bli oppstart av etablering av anleggsplass og sprenging av tunnel fra Grannes (Sola kommune) og opp til Tjensvollbassengene. Naboer rundt i både Sola og Stavanger kommuner vil bli varslet direkte om dette. 

Reguleringsplan i Stavanger kommune er under arbeid og skal godkjennes før anleggsstart i kommunen.