Hovedvannledningen går et kort strekk (ca. 1 kilometer) i Stavanger kommune fra Nesbuveien og videre langs østsiden av Grannessletta. Deretter går hovedvannledningen inn i tunnel ved Grannesbakken og kommer ut ved Tjensvollbassengene i Stavanger kommune. Det skal ikke bygges noen bygg i Stavanger kommune. 

Sprenging av tunnel, Grannes

Høsten og vinteren 2022/2023 vil det bli oppstart av etablering av anleggsplass og sprenging av tunnel fra Grannes og opp til Tjensvollbassengene. Naboer rundt i både Sola og Stavanger kommuner vil bli varslet direkte om dette. I løpet av høsten 2022 vil det også bli invitert til et eget informasjonsmøte om dette arbeidet. 

Reguleringsplan i Stavanger kommune er under arbeid og skal godkjennes før anleggsstart i kommunen.

Forventet anleggsstart i Stavanger kommune er i 2023.