I Time kommune skal hovedvannledningen gå fra Fjermestadvatnet ved kommunegrensen til Gjesdal og nordover til Fjermestad der det skal bygges et nytt styringsbasseng. Fra styringsbassenget går hovedvannledningen vestover til Kvernaland der det skal bygges et ventilkammer. Ved Kvernaland går hovedvannledningen ut i Frøylandsvatnet og videre til kommunegrensen til Klepp i Frøylandsvatnet. Fasadetegning til byggene ligger vedlagt.

Hovedvannledningen er vedtatt i reguleringsplan med plan-ID: 0504.00 i Time kommune.

Periodevis trafikk langs tursti ved Frøylandsvatnet 

Turstien rundt Frøylandsvatnet er åpen igjen, men det kan forekomme stenging i korte perioder for å sluttføre arbeidet.

Rørledninger på Frøylandsvatnet 

Sommeren og høsten 2022 ble rørledningen krysset over Frøylandsvatnet. Denne er nå senket og arbeidet ferdigstilles vinteren 2022/2023. 

 

Fremdrift

Forventet anleggsperiode for hovedvannledning i Time kommune: Ferdig. 

Forventet anleggsperiode for Fjermestad ΙΙ styringsbasseng: mai 2021 – september 2023 

Forventet anleggsperiode for Kvernaland ventilkammer: august 2021 – august 2023

 

Fasadetegninger

Fasadetegning - Fjermestad ΙΙ SB (PDF, 252KB)

Fasadetegning - Kvernaland VK (PDF, 183KB)