I Time kommune skal hovedvannledningen gå fra sørvestsiden av Fjermestadvatnet ved kommunegrensen til Gjesdal og nordover til Fjermestad der det skal bygges et nytt styringsbasseng. Fra styringsbassenget går hovedvannledningen vestover til Kvernaland der det skal bygges et ventilkammer. Ved Kvernaland går hovedvannledningen ut i Frøylandsvatnet og videre til kommunegrensen til Klepp i Frøylandsvatnet. Fasadetegning til byggene ligger vedlagt.

Periodevis stengt tursti langs Frøylandsvatnet 

I deler av anleggsperioden vil turstien rundt Frøylandsvatnet stenges, hovedsakelig på vestsiden av vannet i området rundt Engelsvåg. Det vil i disse periodene settes opp skilt med info om alternativ rute. 

Rørledninger på Frøylandsvatnet 

Fra anleggsområde på Kvernaland vil det sveises flere rørledninger. Disse vil i perioder ligge å flyte på Frøylandsvatnet. Brukere av Frøylandsvatnet oppfordres derfor til å holde god avstand til rørledningene dersom man bruker vannet til aktiviteter som kano og lignende. 

Rørledningene vil senkes i løpet av høsten 2022. 

Arbeid langs fylkesvei 505 - Kvernelandsvegen

I august og til og med senest 28. oktober vil fylkesvei 505 ha redusert fremkommelighet grunnet rørledningen skal krysse Kvernelandsveien. Det blir ikke omkjøring, men regulert med lyskryss for kjørende. 

Hovedvannledningen er vedtatt i reguleringsplan med plan-ID: 0504.00 i Time kommune.

Forventet anleggsperiode for hovedvannledning i Time kommune: mai 2021 – november 2022

Forventet anleggsperiode for Fjermestad ΙΙ styringsbasseng: mai 2021 – november 2022

Forventet anleggsperiode for Kvernaland ventilkammer: august 2021 – august 2022

Fasadetegning - Fjermestad ΙΙ SB (PDF, 252KB)

Fasadetegning - Kvernaland VK (PDF, 183KB)