I Sola kommune skal hovedvannledningen gå fra kommunegrensen til Sandnes på Bærheim. Videre skal hovedvannledningen legges i grovhull gjennom Bærheimsfjellet og Kjerrberget. Hovedvannledningen krysser deretter Solasplitten der den skal legges over Åsnuttunnelen. Deretter går hovedvannledningen gjennom Røyneberg og Grannes før den går inn i tunnel ved Grannesbakken. Det skal bygges ventilkammer både på Røyneberg og på Grannes. Fasadetegning til byggene ligger vedlagt.

Sprenging av tunnel, Grannes

Høsten og vinteren 2022/2023 vil det bli oppstart av etablering av anleggsplass og sprenging av tunnel fra Grannes og opp til Tjensvollbassengene. Naboer rundt i både Sola og Stavanger kommuner vil bli varslet direkte om dette. I løpet av høsten 2022 vil det også bli invitert til et eget informasjonsmøte om dette arbeidet. 

Reguleringsplan i Sola kommune er under arbeid og skal godkjennes før anleggsstart i kommunen.

Forventet anleggsstart i Sola kommune er i 2023/2024.

Fasadetegning - Røyneberg VK (PDF, 177KB)

Fasadetegning – Grannes VK (PDF, 180KB)