I Sola kommune skal hovedvannledningen gå fra kommunegrensen til Sandnes på Bæreim, krysse Bæreimsfjellet, Kjerrberget og deretter over Røyneberg og Grannes. Når hovedvannledningen i løpet av 2023 skal krysse Forusbeen, vil det bli omkjøring med lysregulering. 

To ventilkammere 

Det vil etableres to bygg i Sola: ett ventilkammer på Røyneberg og ett på Grannes. Fasadetegnininger til byggene ligger vedlagt. 

To grovhullstunneller 

Hovedvannledningen kommer til å gå gjennom to tunneller i Sola; et strekk gjennom Bæreimsfjellet. Etter at den har krysset Solasplitten, vil den legges i tunnel gjennom Åsnutfjellet. 

Tunnel fra Grannes til Tjensvoll

Desember 2022 vil det bli oppstart av etablering av anleggsplass og sprenging av tunnel fra Grannes og opp til Tjensvollbassengene. Naboer rundt i både Sola og Stavanger kommuner vil bli varslet direkte om dette. 

Reguleringsplan i Sola kommune er vedtatt med plan-ID 0590.

Forventet anleggsstart i Sola kommune er i desember 2022, frem til 2024. 

Fasadetegning - Røyneberg VK (PDF, 177KB)

Fasadetegning – Grannes VK (PDF, 180KB)