Ledningen vil gå via Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. Rørledningen er foreløpig antatt å få en diameter på 1200 - 1400 mm og vil være omtrent 33 km lang.

Reguleringsplan er forventet å være vedtatt i løpet av våren 2020. Anleggsperioden er planlagt startet våren 2020, med en varighet på tre-fire år. I 2019 ble det gjennomført arkeologiske registeringer og grunnundersøkelser langs planlagt rørtrase.

Relevant informasjon vil bli lagt ut på denne nettsiden. Du finner kart der du kan se om din eiendom blir direkte berørt av prosjektet. Klikk inn på din kommune. Velg kartblad som dekker din eiendom ut fra oversiktskartet, og zoom inn til du ser eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer. Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt pågår prosjektering og at det må påregnes endringer på kartene.

Grunneieravtaler

IVAR har som målsetning å inngå minnelige avtaler med alle involverte grunneiere og hver enkelt grunneier vil bli kontaktet for befaring av eiendommen og signering av erklæring om leggetillatelse. Standard erklæring er lagt ut på denne nettsiden og vil bli utgangspunkt for utarbeidelse av erklæring/avtaler.

Egne avtaler på saker som ikke dekkes av standard erklæring samt avtaler for kompensasjon av avlingstap vil bli utarbeides som tilleggsavtaler til erklæring leggetillatelse. Prosessen med å etablere avtaler med grunneierne starter mars 2019.

Presentasjon grunneiermøte desember 2018 (PPT, 2MB)

Erklæring leggetillatelse (PDF, 82KB)

Saksgang grunneieravtaler (PDF, 499KB)

 

Fremdriftsplan

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble utlyst i lokal presse og i personlig brev i juni 2018. Grunneiermøter ble avholdt 29 og 30 august 2018. I desember ble det avholdt møter hvor dirkete berørte grunneiere var invitert. Hovedtrekkene i fremdriftsplanen er:

  • Reguleringsplanen ble lagt ut på førstegangshøring mai/juni 2019.
  • Kunngjøring av planvedtak nov. 2019.
  • Endelig planvedtak mars 2020.
  • Fremdriftsplan på anleggsarbeidene vil bli lagt ut når denne foreligger.

 

Oppdaterte tegninger/kart:

101 - Langevatn (PDF, 1MB)

102 - Nese (PDF, 1MB)

103 - Edland (PDF, 1MB)

104 - Fjermestadvatnet øst (PDF, 1MB)

105 - Fjermestadvatnet vest (PDF, 1022KB)

106 - Fjermestad (PDF, 1MB)

107 - Myrvang (PDF, 841KB)

108 - Knappholen (PDF, 666KB)

109 - Kvernaland (PDF, 1MB)

110 - Tegle (PDF, 709KB)

111 - Frøylandsvatnet (PDF, 789KB)

112 - Engjelsvåg (PDF, 1MB)

113 - Øksnevad (PDF, 1MB)

114 - Lona (PDF, 1MB)

115 - Skjæveland (PDF, 706KB)

116 - Stavholen (PDF, 592KB)

117 - Todneim (PDF, 766KB)

118 - Årsvoll (PDF, 668KB)

119 - Skas Heigre (PDF, 773KB)

120 - Soma (PDF, 738KB)

121 - Bærheim (PDF, 2MB)

122 - Kjerrberget (PDF, 2MB)

123 - Åsennuten (PDF, 1MB)

124 - Røyneberg (PDF, 1MB)

125 - Nesbuveien (PDF, 1MB)

126 - Grannes (PDF, 1MB)

127 - Gosen (PDF, 2MB)

128 - Tjensvoll (PDF, 3MB)

 

IVARs kontaktperson:

Prosjektleder Jonn Egil Berget
E-post: jonneb@ivar.no
Tlf: 905 72 426.

 

Velg din kommune: