Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR-gjødsel i Vietnam

Nå er IVAR-gjødslet Minorga på plass i Vietnam!

Det er et nytt, miljøvennlig gjødsel laget av avløpsslam. Gjødselen er et mineralorganisk gjødselprodukt og har fått navnet Minorga®.

- I lang tid har avløpsslam blitt betraktet som avfall. Nå blir det i økende grad betraktet som en ressurs. Vi lager nå både gjødsel og biogass av dette, sier fagansvarlig for slambehandling i IVAR, Oddvar Tornes. Les mer her!

Nå er gjødslet på plass hos kunder i Vietnam:


Broccoli trives godt med Minorga som gjødsel.


HØST-leder i Vietnam; Vu Nguyen sammen med en entusiastisk kunde.


Minorga er foretrukket når man skal produsere kaffe av høy kvalitet.

Gjødselfabrikken eies og drives av IVAR IKS. Gjødselen omsettes imidlertid gjennom aksjeselskapet Minorga Vekst AS, eid med like deler av IVAR IKS og Høst, verdien i avfall AS. Gjødsel­fabrikken skal produsere gjødsel på oppdrag fra omsetningsselskapet.

Prislappen er 55 millioner kroner, og prosjektet er støttet av Innovasjon Norge med 5 millioner kroner.

Fakta

1. I slutten av april åpnet anlegget for produksjon av mineralorganisk gjødsel ved IVAR IKS, Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren i Mekjarvik, Stavanger.

2. Prislappen er 55 millioner kroner, og prosjektet er støttet av Innovasjon Norge med 5 millioner kroner.

3. Gjødselen er testet i feltforsøk gjennom 6 vekstsesonger. Resultatene fra disse forsøkene viser at en balansert Minorga® med 10 % nitrogen, 1,5 % fosfor og 5 % kalium, såkalt Minorga® 10-1-5, tilpasset norsk kornproduksjon, gir samme utbytte og kornkvalitet som konvensjonelle mineralgjødsler.

4. IVAR og HØST har utviklet løsninger som gjør fiberresten til et kvalitetsprodukt som skal konkurrere med vanlig mineralgjødsel i markedet.

5. Gjødselen utvikles, markedsføres og selges gjennom Minorga Vekst AS.