Hovedvannledningen går et kort strekk (ca. 1 kilometer) i Stavanger kommune fra Nesbuveien og videre langs østsiden av Grannessletta. Deretter går hovedvannledningen inn i tunnel ved Grannesbakken og kommer ut ved Tjensvollbassengene i Stavanger kommune. Det skal ikke bygges noen bygg i Stavanger kommune. 

Reguleringsplan i Stavanger kommune er under arbeid og skal godkjennes før anleggsstart i kommunen.

Forventet anleggsstart i Stavanger kommune er i 2023/2024.