Det er mange gode grunner til at lauv, plengras og greiner ikke lenger skal kastes sammen med matrester, kaffegrut og rekeskall:

 • Ressursene i avfallet ditt utnyttes mye bedre og vi får en større klimagevinst.
 • Bedre sortering gir lavere driftskostnader, som er med på å holde avgifter og gebyrer lavest mulig.  
 • Det er nå lovpålagt at alle norske kommuner må sørge for at mat- og hageavfall fra husholdningene sorteres hver for seg. Hele Norge skal ikke lenger blande rekeskall og greiner fra hagen i samme dunk.

Når du ikke lenger blander matavfall og hageavfall bidrar du altså til at vi i IVAR IKS også her kan hente ut ressursene. Slik bidrar du altså til lavere driftskostnader, økt biogassproduksjon og større miljøgevinst.

Sjekk din kommune for mer informasjon om hvordan mat- og hageavfallet samles inn der du bor:

Stavanger

Sandnes

Sola

Randaberg

Gjesdal

Klepp

Time

Kvitsøy

 

Hva skjer med matavfallet ditt?

Matavfallet sendes til  IVARs biogassanlegg på Grødaland i Hå kommune. Her kan matavfallet behandles alene eller sammen med husdyrmøkk, slam og industrielt organisk avfall. Når materialene råtner og brytes ned av bakterier, dannes det biogass.

Denne gassen inneholder mye energi, og den kan blant annet brukes til fossilfri oppvarming, produksjon av strøm og som biodrivstoff til kjøretøy. Biogassen er klimanøytral fordi den allerede er en del av kretsløpet.

Etter at gassen er hentet ut fra matavfallet ditt, er det igjen en næringsrik masse som egner seg som gjødsel i landbruket. Matavfallet ditt gjør derfor nytten to ganger: Både som klimavennlig biogass og som gjødsel.

 

Hva skjer med hageavfallet ditt?

Tørre greiner fra hagen og plengress er dårlig mat for bakteriene på biogassanlegget som lager biogass. Men hageavfallet ditt kan brukes til å lage bra og næringsrik kompost. Det rene hageavfallet ditt havner på Sele gjenvinningsstasjon i Klepp kommune og på Nordmarka gjenvinningsstasjon i Strand kommune. Av hageavfallet ditt kan vi lage kompostjord og torvfrie jordblandinger.

Noen kommuner har allerede etablerte egne innsamlingssteder for hageavfall, hvor du kan levere gratis i ditt nærområde på utvalgte dager i året, typisk vår og høst. Enkelte kommuner tilbyr også henting av hageavfall via www.hentavfall.no.

Husk at du hele året kan også levere hageavfall gratis på IVAR sine gjenvinningsstasjoner.
 

Sorteringsguide for matavfallsdunken

Jatakk i matavfallsdunken:

 • Frukt og grønnsaker
 • Nedfallsfrukt og skrell fra frukt og grønt.
 • Fisk og skalldyr, fiskebein
 • Kjøttrester
 • Brød og kaker
 • Teposer/teblader
 • Kaffegrut med og uten filter
 • Nøtteskall
 • Eggeskall
 • Ost
 • Mel, gryn og sukker
 • Ris og pasta
 • Fett og matolje (Ingen begrensning).
 • Supper, sauser og grøtrester (Ingen begrensning).
 • Hundeposer
 • Servietter og tørkepapir med matsøl (store mengder: restavfall)

Neitakk i matavfallsdunken

 • Hageavfall, plengress, jord og stein: Se sorteringsguide hageavfall
 • Lecakuler: Restavfall
 • Kattesand, sagflis med dyreekskrementer: Restavfall
 • Aske: Restavfall
 • Kaffekapsler: Glass/metall eller Restavfall
 • Skittent tørkepapir og servietter: Restavfall
 • Snus og sneiper: Restavfall
 • Tyggi: Restavfall
 • Krem på sprayboks: Farlig avfall/gjenvinningsstasjonen
 • Krydderplanter: Restavfall
 • Avskårne blomsterkvaster: Restavfall
 • Juleservietter og julegavepapir: Restavfall
 • Store kjøttbein: Restavfall

 

Sorteringsguide for hageavfallsdunken

Ja takk i hageavfallsdunken (hageavfall skal ikke pakkes inn i emballasje)

 • Kvister (større mengder leveres gjenvinningsstasjon)
 • Greiner (større mengder leveres gjenvinningsstasjon)
 • Hekk med røtter, uten jord og avkapp (større mengder leveres gjenvinningsstasjon)
 • Busker med røtter, uten jord og avkapp (større mengder leveres gjenvinningsstasjon)
 • Gress (uten jord) (kan også brukes i kompost hjemme)
 • Vedkapp
 • Bark
 • Ugress (ikke svartlistede planter)
 • Løv (kan også brukes i kompost hjemme)
 • Hageplanter (ikke svartlistede planter)
 • Røtter uten jord og stein
 • Lyng uten jord (kan også brukes i kompost hjemme)
 • Mose uten jord (kan også brukes i kompost hjemme)

Nei takk i hageavfallsdunken (all emballasje skal fjernes fra hageavfallet)

 • Urteplanter/krydderplanter: Restavfall
 • Potteplanter: Restavfall
 • Røtter med jord og stein: Leveres gjenvinningsstasjon
 • Nedfallsfrukt: Matavfall eller komposteres hjemme
 • Snittblomster/avskårne blomster: Restavfall
 • Jord/blomsterjord: Leveres gjenvinningsstasjon eller brukes i kompost hjemme
 • Stein/grus/singel/kantstein/fliser/betong: Leveres gjenvinningsstasjon
 • Lecakuler: Restavfall
 • Blomster-oasis: Restavfall
 • Blomsterpotte i plast: Sorteres som plast, eller restavfall
 • Blomsterpotte keramikk: Restavfall/ leveres gjenvinningsstasjon
 • Kunstige planter: Restavfall/ leveres gjenvinningsstasjon
 • Svartlistede planter: Restavfall eller Sele gjenvinningsstasjon
 • Bioposer (som emballasje for hageavfall): Restavfall
 • Plastposer (som emballasje for hageavfall): Restavfall
 • Papirposer (som emballasje for hageavfall): Papp/papir
 • Ugress-/sprøytemiddel: Farlig avfall
 • Mineralgjødsel: Ofte farlig avfall, leveres gjenvinningsstasjon

Hageavfall privatpersoner: Greiner, kvister, plengress, blomster, hekk og tre kan leveres gratis på Forus og Sele gjenvinningsstasjonen hele året. Levering av stein, jord, sand, grus følger gjeldende prisliste(Pr 19/12-23 er prisen 145,- per påbegynte kubikkmeter).

Svartlistede planter pakkes i sekk, eller tildekkes, før de leveres til Sele gjenvinningsstasjon.