Sorteringsguide for matavfallsdunken

Sorteringsgude for hageavfallsdunken

Det er mange gode grunner til at lauv, plengras og greiner ikke lenger skal kastes sammen med matrester, kaffegrut og rekeskall:

  • Ressursene i avfallet ditt utnyttes mye bedre og vi får en større klimagevinst.
  • Bedre sortering gir lavere driftskostnader, som er med på å holde avgifter og gebyrer lavest mulig.  
  • Det er nå lovpålagt at alle norske kommuner må sørge for at mat- og hageavfall fra husholdningene sorteres hver for seg. Hele Norge skal ikke lenger blande rekeskall og greiner fra hagen i samme dunk.

Når du ikke lenger blander matavfall og hageavfall bidrar du altså til at vi i IVAR IKS også her kan hente ut ressursene. Slik bidrar du altså til lavere driftskostnader, økt biogassproduksjon og større miljøgevinst.

Sjekk din kommune for mer informasjon om hvordan mat- og hageavfallet samles inn der du bor:

Stavanger

Sandnes

Sola

Randaberg

Gjesdal

Klepp

Time

Kvitsøy

 

Hva skjer med matavfallet ditt?

Matavfallet sendes til  IVARs biogassanlegg på Grødaland i Hå kommune. Her kan matavfallet behandles alene eller sammen med husdyrmøkk, slam og industrielt organisk avfall. Når materialene råtner og brytes ned av bakterier, dannes det biogass.

Denne gassen inneholder mye energi, og den kan blant annet brukes til fossilfri oppvarming, produksjon av strøm og som biodrivstoff til kjøretøy. Biogassen er klimanøytral fordi den allerede er en del av kretsløpet.

Etter at gassen er hentet ut fra matavfallet ditt, er det igjen en næringsrik masse som egner seg som gjødsel i landbruket. Matavfallet ditt gjør derfor nytten to ganger: Både som klimavennlig biogass og som gjødsel.

 

Hva skjer med hageavfallet ditt?

Tørre greiner fra hagen og plengress er dårlig mat for bakteriene på biogassanlegget som lager biogass. Men hageavfallet ditt kan brukes til å lage bra og næringsrik kompost. Det rene hageavfallet ditt havner på Sele gjenvinningsstasjon i Klepp kommune og på Nordmarka gjenvinningsstasjon i Strand kommune. Av hageavfallet ditt kan vi lage kompostjord og torvfrie jordblandinger.

Noen kommuner har allerede etablerte egne innsamlingssteder for hageavfall, hvor du kan levere gratis i ditt nærområde på utvalgte dager i året, typisk vår og høst. Enkelte kommuner tilbyr også henting av hageavfall via www.hentavfall.no.

Husk at du hele året kan også levere hageavfall gratis på IVAR sine gjenvinningsstasjoner.