NB! Noen avvikende åpningstider pga koronaviruset frem til påske. 
 

Kvitsøy gjenvinningsstasjon

Velkommen til Kvitsøy gjenvinningsstasjon! Stasjonen ligger på Vollsøya, like ovenfor ferjekaien. Det er helt gratis for private husholdninger å levere avfall til Kvitsøy gjenvinningsstasjon, da prisen er inkludert i renovasjonsgebyret.

Hos oss kan du levere alle typer avfall inkludert farlig avfall, med unntak av eksplosiver. Husk at avfallet skal være sortert ved levering. Personalet som jobber på stasjonen vil gi råd og veiledning dersom du er i tvil.

Levering av farlig avfall fra næring blir primært henvist til eksterne farlig avfall-mottak på Kvitsøy. Husholdninger betaler kr 250,-/m³ for levering av bygge- og revningsavfall. Prisliste for næringskunder finner du her.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte stasjonen på telefon: 917 52 601.

Åpningstider:

Tirsdag kl. 15 - 16.
Torsdag kl. 18 - 19.
Lørdag sommer (1.5 - 30.9): kl. 10 - 13.
Lørdag vinter (1.10 - 30.4): kl. 10 - 12. 

Kart til Kvitsøy gjenvinningsstasjon

 

Hausken gjenvinningsstasjon

Velkommen til Hausken gjenvinningsstajon på Rennesøy. Stasjonen er en betjent miljøstasjon, og ligger på Hausken, ovenfor Vikevåg. Besøksadressen er Hauskenveien 99, Rennesøy.

Det er helt gratis for private husholdninger å levere avfall til Hausken gjenvinningsstasjon, da prisen er inkludert i renovasjonsgebyret.

Åpningstider:

Hver tirsdag kl. 13.30 – 17.30.

Dette kan du levere:

  • Hvitevarer
  • Elektrisk avfall
  • Farlig avfall
  • Småbatterier
  • Bilbatterier
  • PCB-vinduer - isolerglassruter produsert mellom 1965-1975.
  • Klorparafinerte isolerglassruter produsert mellom 1975-1990.
  • Hageavfall 

Kart for Hausken gjenvinningsstasjon
 

Ryfylke

For informasjon om IVARs gjenvinningsstasjoner i Ryfylke, se nettsidene til IVAR Renovasjon Ryfylke.