Rapporten tar for seg brannen samt alle bakenforliggende forhold som kan ha hatt betydning for brannen og hvordan den utviklet seg

IVARs formål med å bestille undersøkelsen har vært å oppnå en så dyp innsikt i de bakenforliggende årsakene til hendelsen som mulig. Bakenforliggende årsaker inkluderer egenskaper ved anleggsdesign og bygningskonstruksjon, samt drift og organisatoriske forhold.  En slik innsikt er viktig for å kunne gjøre best mulige valg ved gjenoppbygging av anlegget, og innretning av videre drift av et nytt anlegg. 

IVAR har mottatt en svært grundig rapport med gode anbefalinger. IVAR følger nå opp anbefalingene i rapporten. Rapporten vil legges til grunn for det videre arbeidet med gjenoppbyggingen og framtidig drift av ettersorteringsanlegget.

 

Rapporter fra SINTEF 

SINTEF rapport sammendrag (PDF, 315KB)

SINTEF rapport i sin helhet (PDF, 2MB)

 

IVAR sine eiere er orientert om rapporten. Orienteringssaken finner du her. (PDF, 235KB)

 

For spørsmål: 

SINTEF:  

Seniorrådgiver Pål Brennhovd, +47 97691953.  

 

IVAR IKS: 

Adm. direktør Ingrid Nordbø, +47 926 44 011  

Pressekontakt John Prestegård, +47 934 88 517

Kommunikasjonskonsulent Åse-lill Hansen, +47 908 29 636