I forbindelse med sprengning av tunnel fra Grannes til Tjensvoll for fremføring av ny hovedvannledning for IVAR IKS, blir det de neste ukene økt anleggsaktivitet på Tjensvoll i Stavanger.

Arbeidstid i denne perioden vil være kl. 07.00 – 23.00, samt annenhver lørdag.

Overvåker rystelser

Tunnelportalen på Tjensvoll ligger like vest for Morgedalsveien, og beboere i området vil ved sprengning kunne merke vibrasjoner og rystelser i grunnen. Det skal imidlertid ikke være fare for skader på bygninger på grunn av anleggsarbeidene.

- Det er montert rystelsesmålere, etter anvisning fra prosjektets geologer, på utvalgte bygg for å måle vibrasjoner i grunnen. Etter hver salve gjennomgås data fra målerne for å sikre at disse er innenfor fastsatte grenseverdier, sier Ingvill Kjellesvik, assisterende prosjektleder i IVAR IKS.

I området rundt tunnelåpningen på Tjensvoll brukes også sirener som varsling før sprengning. Entreprenør ber de nærmeste beboerne å trekke inn fra terrasser og uteområder når sirenene høres.

Kart som viser tunnelportalen for på Tjensvoll for ny hovedvannledning på Nord-Jæren. Tunnelåpningen ligger like vest for Morgedalsveien og beboere i dette området og i Gosen-området vil ved sprengninger kunne merke vibrasjoner og rystelser i grunnen.

Tunnelportalen på Tjensvoll ligger like vest for Morgedalsveien, og beboere i nærområdet vil ved sprengning kunne merke vibrasjoner og rystelser i grunnen.

Kart som viser planlagt tunneltrasé mellom Grannes og Tjensvoll.

Planlagt tunneltrasé mellom Grannes og Tjensvoll. 

Gratis SMS-varsling

Beboere i området har på nabovarsling.no mulighet til å melde seg på gratis SMS-varsling for sprengningsarbeidene.

Det vil i kommende periode være en økning i støy, støv og vibrasjoner fra anleggsarbeidene i Tjensvoll-området. Samtidig pågår sprengningsarbeidene under Gosen-området fra Grannes-siden av tunnelen.  IVAR IKS beklager eventuelle ulemper i områdene.

Har du spørsmål til anleggsarbeidene? Bruk e-postadressen tunnel@ivar.no

Trygger vannforsyningen

Arbeidet med tunnelstrekningen Grannes – Tjensvoll er en del av det store utbyggingsprosjektet der IVAR IKS legger ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger kommune. Dette skal trygge vannforsyningen i hele regionen, og dekke behovet for anslått befolkningsvekst i årene framover.

Ledningen har en total lengde på ca. 34 kilometer og går gjennom kommunene Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger.

Langs traseen bygges et nytt styringsbasseng på Fjermestad og nye ventilkammer på Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes. Funksjonen til styringsbassenget er blant annet å regulere vanntrykket, mens det i ventilkamrene skal være uttak til kommunenes vannledninger som skal ut til innbyggerne.