Visste du at 2,2 milliarder mennesker i verden ikke har tilgang på trygt og rent drikkevann? Og at halvparten av alle i hele verden opplever alvorlig mangel på rent drikkevann i løpet av et år?

Verdens vanndag er en FN-dag som markeres 22. mars hvert år for å fremme bevissthet og handling rundt vannrelaterte utfordringer. Årets tema er «Vann for fred».

Vann er avgjørende for fred og kan utløse eller løse konflikter. Som en menneskerettighet, er tilgang til rent drikkevann essensielt. Globalt står vi overfor utfordringer med vannkvalitet og -tilgjengelighet, som påvirker sosial og internasjonal stabilitet. Ujevn fordeling av vann og dårlig vannstyring kan føre til sosial uro og konflikter.

Rent vann, selvfølgelig?

Selv om vi her i Norge har gode og rikelige vannkilder, har også vi fått merke at rent vann og leveringssikkerhet ikke kan tas som en selvfølge. Klimaendringer, med både økt ekstrem nedbør og lengre perioder med tørke, gjør det nødvendig å ta grep for å sikre vanntjenestene. Dette koster både tid og penger, stiller krav til ny kompetanse, nye måter å tenke på og til utvikling av ny teknologi og fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Slik kan også de neste generasjonene kan nyte godt av våre rene, friske vannressurser.

Status og veien videre

FNs rapporter understreker at vannkrisen forverres, og at milliarder av mennesker fortsatt lider under mangelen på trygt drikkevann og sanitære fasiliteter.

Verdens vanndag 2024 skal minnes behovet for samarbeid på tvers av grenser og sektorer for å sikre en bærekraftig forvaltning av vannressurser. Gjennom arrangementer, seminarer og kampanjer over hele verden, oppfordres enkeltpersoner, organisasjoner og myndigheter til å engasjere seg i handlinger som fremmer vannsikkerhet og rettferdig tilgang til vann for alle.

Kilder: fn.no og Statsforvalteren i Rogaland