Det skjer fra tirsdag 1. desember til torsdag 3. desember 2020.

Avløpsvannet vil i denne perioden ledes i overløp følgende steder: Bjergsted, Københavnerbukta, Kvernevik og Kvitodden.