Det er likevel ikke sikkert at det var dette avfallet som startet brannen. Årsaken til brannen på ettersorteringsanlegget er fortsatt ikke kjent.

Det som derimot er sikkert, er at batterier er brannfarlige og ikke hører hjemme i avfallsdunkene du har utenfor boligen din.

I gjennomsnitt oppstår det én brann ukentlig i norske avfallsanlegg. Mange av disse brannene skjer nettopp fordi farlig avfall feilsorteres. 80 prosent av brannene i avfallsanlegg skyldes batterier. 

Blant avfallet vi har gjennomgått, fant vi over 60 engangskameraer, over hundre batterier og annet elektrisk avfall. Dette utgjør en stor brannfare på avfallsanlegg.

Sorter batterier og farlig avfall

Batterier, lyspærer og alt av elektronikk kan du levere tilbake til forhandlere som selger denne typen varer. Dagligvarebutikker skal ha sorteringsdunker i butikken til batterier, småelektronikk og lyspærer. Større elektriske gjenstander kan leveres inn til butikker som forhandler blant annet hvitevarer og elektronikk. Og alt elektrisk og farlig avfall kan leveres helt gratis til alle gjenvinningsstasjoner.

Har du mange brukte batterier hjemme, kan du samle de brukte batteriene i et glass. Sett en bit med teip over polene, og lever dem til forhandler eller gjenvinningsstasjonen. 

Farlig avfall er for eksempel flytende væsker med kjemikalier, vaskemidler, oljer, spraybokser og maling. På emballasjen finner du merket for farlig avfall, og felles for mange av de er at de er lett antennelige.

Batterier, også små batterier, kan inneholde kan inneholde mye energi. Når de blir klemt sammen med annet avfall i maskinene, utgjør dette risiko for brann og kan ta fyr.

Ekstern undersøkelse av brannen

Etter at politiet henla saken i august, har IVAR selv jobbet videre for å kartlegge hva som skjedde den dagen anlegget brant. Vi vil sette i gang en ekstern undersøkelsesgruppe som skal i gang med å analysere hva som skjedde 22.07.2022 når anlegget brant. Dette er eksperter som vil granske tekniske løsninger, bygget, organisatoriske forhold og slukkesystemene, for å finne ut hva som gikk galt.

Når anlegget skal bygges opp igjen, vil vi ta flere nye vurderinger på hvordan vi kan gjøre anlegget sikrere og mer effektivt.

NRK Rogaland lagde en sak om batterier og brannen. Se reportasjen her.