16. oktober 2019 sendte NRK dokumentaren «Søppelsmuglerne», som setter fokus på hvordan søppel stjeles av organiserte gjenger i Norge, og transporteres til Afrika for videresalg og lite forsvarlig og miljøvennlig behandling.

Når du leverer den gamle vaskemaskinen eller TVen din til IVARs gjenvinningsstasjoner, skal du være trygg på at de blir tatt vare på på en trygg og forsvarlig måte. Mobiler og Ipader med lagrede passord og bilder blir også behandlet trygt og innholdet blir slettet. 

 

Slik gjør vi det:

  1. Når containeren med elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er full, varsler vi vår avtalepartner som organiserer henting av avfallet. 
  2. Avfallet blir hentet og kjørt til ulike sertifiserte behandlingsanlegg i Europa. 
  3. I behandlingsanleggene blir EE-avfallet demontert og sortert på en forsvarlig måte, før delene blir solgt videre til selskaper som bruker det til å lage nye produkter. 

I denne filmen fra Norsirk kan du se hvordan avfallet blir håndtert på behandlingsanlegget.