IVARs kompost tilfører jorda næring og brukes som jordforbedringsmiddel for å bedre jordstruktur, humusinnhold og biologisk aktivitet. En innblanding av sand kan gi komposten en magrere og lettere struktur. 

Ut fra næringsinnholdet i vår kompost anbefales det å bruke rundt 1 kilo kompost per kvadratmeter (1 m2). Jordblandingen vi selger kan brukes 2 kilo kompost mer 1 m2. 

Slik bruker du komposten:

I hagen

2 - 4 cm på grønnsaker, bærbusker og prydbusker med 2-3 års mellomrom.

Til plenetablering

5 - 7 cm kompost til innblanding i jord.

Til busker og trær

Inntil 5 cm til jordinnblanding eller toppdekke. Komposten bør ikke legges helt inntil stammen på busker og trær.

I bed

2- cm toppdekke. 

Fordeler ved bruk av kompost

Tørkesterk jord: Sand og jordtyper med lite humus er svært kompakt og tørker fort ut. Ved å tilføre organisk stoff i form av kompost holder jorda bedre på fuktigheten og du får mindre tørkeskader på blomster og plen.

Sunt jordliv: Kompost inneholder milliarder av sunne mikroorganismer som bidrar til næringsomsetning og reduserer forekomsten av sykdomsfremkallende bakterier og sopper. Den nyttige meitemarken trives også ekstra godt i kompostblandet jord.

Stabile skråninger: I jordskråninger av sand, silt og leirholdig jord oppstår ofte problemer med utvasking og utglidning. Ved å blande inn kompost bindes jorda bedre sammen, og det etableres raskere plantevekst.

Næring: I tillegg til å bidra med hovednæringsstoffene nitrogen, fosfor og kalium, inneholder komposten også alle sporstoffer som plantene trenger. Næringsstoffene frigjøres gradvis over tid gjennom hele vekstsesongen. Kompost har imidlertid en relativt svak gjødselsvirkning, og det vil ofte være behov for ekstra tilførsel av hovednæringsstoffene. 

Mørk jord: Den svarte, muldrike komposten gjør jordsmonnet mørkere. Mørk jord blir tidligere oppvarmet av sola om våren og danner dessuten en flott kontrast til fargespillet i blomsterbed og rabatter. 

Torvfri jord: Kompostjorden fra Sele er torvfri og dermed et miljøvennlig og næringsrikt alternativ til torvjord. 

Ugressfri: Komposten er omdannet fra hage- og parkavfall. Temperaturen i selve komposteringsprosessen er fra 55-70 grader, og dreper dermed det meste av ugressfrø. Det gjøres analyser og spiretester for å sikre kvaliteten på den komposten som leveres fra Sele. 

kompost

Varedeklarasjon 2022

Varetype og sammensetning: IVARs kompost består av 100 prosent hage- og parkavfall. Produktet er kompostert utendørs i storranker i ca. 1 år. Ettersom komposten er lagret utendørs, kan den ikke garanteres ugrasfri.

Næringsinnhold: Enhet: Sele-kompost:
Fosfor (totalt) g/100 g TS 0,1 - 0,3
Nitrogen (totalt) g/100 g TS 0,9 - 1,6
Ammonium+nitrat+nitritt mg/100 g TS 20 - 80
Kalium g/100 g TS 0,4 - 0,7

Sele-kompost vil gi ca. 1,3 - 1,7 kg plantetilgjengelig N per tonn TS.

Kvalitetsklasse

Kvalitetsklasse 1: Kan nyttes på jordbruksareal, i private hager og parker med inntil 4 tonn tørrstoff per dekar over 10 år. 

Registrering

Sele-kompost er registrert hos Mattilsynet med nummer 3029. 

Produsent

IVAR IKS, Postboks 8134, 4068 Stavanger.