Hvert år kaster hver av oss rundt ti kilo med tekstiler, klær og sko i restavfallet, og mesteparten av dette kunne blitt brukt i nye produkter.

For å få tekstilene ut av restavfallet er Stavanger kommune og IVAR er i gang med et testprosjekt, der innbyggerne på Hundvåg skal benytte kleskontainere for å kvitte seg med tekstilene sine. Det vil si Fretex-, UFF, NLM-kontainere som står plassert i nærmiljøet på Hundvåg, samt hentavfall.no.

Innbyggerne på Hundvåg har fått beskjed om at alle typer tekstiler og sko skal kastes her, uansett om de er ødelagt eller ikke. De har fått målrettet og god informasjon om dette. 

Alle andre skal inntil videre leverer hele og rene klær til Fretex eller andre gjenbruksordninger, mens ødelagte tekstiler skal kastes i restavfallet.


Analyserte restavfallet

For å få vite status før prosjektet startet, ble det gjennomført en nullpunktsanalyse på Hogstad for å finne ut hvor mye tekstiler som skjuler seg i restavfallet i dag. Det har blitt kjørt inn restavfall fra to nedgravde kontainere samt restavfall fra 300 husstander på Hundvåg for sorteringsanalyse.

Det ble veid inn 5,3 tonn restavfall og de plukket ut hele 214 kilo tekstiler. 

Analysen skal gjennomføres to ganger til i vår, etter at prosjektet er satt i gang, for å se om målrettet informasjon har hatt effekt. Da forventes det å finne mindre tekstiler i restavfallet.

 

Om prosjektet

Dette er et nasjonalt tekstilprosjekt i regi av NF&TA (næringsklyngen for aktører i den norske mote-, sport- og tekstilindustrien) sammen med utvalgte pilotselskaper og kommuner, noen innsamlingsorganisasjoner samt MEPEX som driver prosjektet. 

IVAR er sammen med Stavanger kommune med som pilot, og utpekt pilotområde er Hundvåg. I tillegg er seks av de største avfallsselskapene i Norge med som piloter. 

Prosjektet skal finne ut hvilken metode som vil fungere best for å få tekstiler ut av restavfallet, både ødelagte tekstiler og andre tekstiler.Prosjektet varer ut 2023.

Innen 2025 er alle kommuner pålagt å ha en innsamlingsordning for tekstiler, klær og sko.

 

Slik sorterer du klær, andre tekstiler og sko

Hvis du ikke bor på Hundvåg, er det følgende som gjelder:

Rene og hele, brukbare tekstiler legger du i en pose eller sekk som du knytter sammen og putter i innsamlingsboksene eller leverer til gjenbruksbutikkene. Innbyggere i noen kommuner kan også bestille henting på hentavfall.no.

Ødelagte tekstiler og sko kaster du i restavfallet. På sikt skal det bli det innsamlingsordning for dette også. 

Les mer om prøveprosjektet og sortering av klær, tekstiler og sko i Stavanger kommune her.