Anlegget er et av de største og mest avanserte renseanleggene i Norge, og har siden 2013 blitt utvidet for å gi innbyggerne renere hav og strender, bedre gjødselprodukt og mer biogass. Hele anlegget har blitt bygget inne i fjellet på Mekjarvik, og det har totalt blitt sprengt ut ca. 200.000 m3 fjell.

26. november foretok ordføreren i Randaberg den offisielle åpningen av anlegget. Ved å trykke på en knapp utløste hun et lysshow inne i fjellet - til alles store overraskelse. 

Takk til alle som bidro!

Bilde av ordfører i Randaberg

Foto: Kjetil Birkedal Pedersen.

Bilde av kake

Bilde av ordfører i Randaberg

Bilde av lysshow

Bilde av omvisning i anlegget

Om SNJ

IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) er ett av de største og mest avanserte renseanleggene i Norge.

På SNJ renses avløpsvannet, og vi gjør kloakk og avløp om til en nyttig ressurs som gir oss klimanøytral biogass. I tillegg er vi de første i Europa som produserer fullgodt gjødsel av avløpsslam. En strategi som har basis i verdikjeden og den sirkulære tankegangen.

Hver dag tar anlegget imot avløpsvann fra over 300 000 innbyggere fra Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes og Gjesdal kommune.  Anlegget har vært i drift siden 1992 og IVAR har siden 2013 investert 570 millioner for å ruste anlegget til å møte sterk befolkningsvekst, nye rensekrav fra myndighetene og høyere krav til sikkerhet og beredskap.

Selve renseanlegget er plassert i fjellhaller, mens slambehandlingen, gjødselfabrikken, administrasjonsbygg og verksted er bygd utenfor fjellanlegget.